null

"Kamień milowy" dla polskich matematyków za złamanie kodów Enigmy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
enigma5 sierpnia br. burmistrz Ursynowa Piotr Guział wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej polskim  naukowcom: Marianowi Rajewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalski w uznaniu ich zasług w złamaniu po raz pierwszy kodów maszyny szyfrującej Enigma. Prace nad złamaniem szyfru Enigmy odbywały się min. w ośrodku wojskowym w Lesie Kabackim. Usytuowana przed Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8 tablica jest symbolicznym odznaczeniem „Kamienia milowego” przyznanym trzem polski naukowcom przez The Institute of Electrical and Electronics Engineers. To prestiżowe wyróżnienie międzynarodowego stowarzyszenia z siedziba zarządu w Stanach Zjednoczonych ostatecznie niweczy kolportowaną przez blisko 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi związane ze złamaniem niemieckich kodów Enigmy tylko Brytyjczykom i Amerykanom. - „Kamień milowy” odznacza wielkie kroki ludzkiej wynalazczości - powiedział podczas uroczystości prezydent IEEE  Roberto De Marca. – Polscy matematycy Marian Rajewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy złamali kod, byli nie tylko gigantami technologii, ale także bohaterami. Komitet odznaczenia wyróżnia te wynalazki, które są przełomowe dla rozwoju ludzkości, ale rzadko się zdarza, aby nagrodzono wydarzenie, które ratowało życie”. – dodał De Marca. The Institute of Electrical and Electronics Engineers- IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki podzielonym na 38 specjalności tematycznych, takich jak np. automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja, elektronika przemysłowa. Skupia ponad 440000 członków z całego świata.  160 państw ma swoje narodowe sekcje IEEE. Polska Sekcja IEEE istnieje od 1972r i obecnie liczy około 1200 członków. Jedna z rodzaju działalności IEEE to uznawanie  wybitnych osiągnięć technicznych i przyznawanie ich autorom najbardziej prestiżowego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju ludzkości tzw. ”Milestone” (pol. „kamienia milowego”), który ma symbolizować odkrycia epokowe. Dotychczas przyznano około 120 „kamieni milowych” dla takich odkrywców jak Edison, Marconi, Tesla, Bell i wielu innych. Przyznanie odznaczenia IEEE Milestone odbyło się na wniosek i w wyniku wieloletnich starań Polskiej Sekcji IEEE. Tablice w języku angielskim i polskim na kamieniu ustawionym przed Instytutem Matematycznym PAN przy ul. Śniadeckich 8, głoszą:  

Odznaczenie IEEE – „Kamień milowy” w rozwoju inżynierii elektrycznej i obliczeniowej

Złamanie po raz pierwszy kodów Enigmy przez zespół matematyków z polskiego Biura Szyfrów w latach 1932-1939

Polscy matematycy Marian Rajewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z krajowego Biura Szyfrów złamali kod maszyny szyfrującej Enigma. Pracując razem z inżynierami fabryki AVA w Warszawie zbudowali „bombę” – pierwszą maszynę deszyfrującą kody Enigmy. Ich osiągnięcia były podstawą do dalszych prac Brytyjczyków nad deszyfracją, które w okresie późniejszym z pomocą Amerykanów, przyczyniły się do zakończenia II-giej Wojny Światowej.

Sierpień 2014

Zobacz galerię (5 zdjęć)