null

„Zielona granica” – bezpłatny seans filmowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika do wydarzenia
ZIELONA GRANICA | Autor: UD Ursynów

​​​​​​​Zapraszamy na bezpłatny pokaz filmu „Zielona granica”, w reż. Agnieszki Holland. Film otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na MFF w Wenecji. Będzie można go zobaczyć w sobotę, 14 października, o godz. 19.00, w Multikinie Ursynów. Po bezpłatne wejściówki można się zgłaszać w dniach 6 - 10 października na stronie https://kulturalny.ursynow.warszawa.pl/.

Pomimo zgłoszenia, nie wszystkim udało się dotrzeć do urzędu po odbiór bezpłatnych wejściówek na film "Zielona granica". Dlatego zapraszamy jeszcze 13 października, od godz. 16.00, do urzędu (stanowisko Informacji na parterze).

To bardzo ważny film, który zmusza do refleksji i stawia fundamentalne pytania. Także o to czym jest człowieczeństwo. Taka będzie również myśl przewodnia Festiwalu Nowe Oświecenie, organizowanego przez Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, który rozpoczyna się 21 października – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. 

Czym jest człowieczeństwo?

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania — czym jest człowieczeństwo?

Bezpłatne karty wstępu 

Aby wziąć udział w losowaniu dwóch jednoosobowych kart wstępu na film „Zielona granica”, w terminie 6 - 10 października, należy wysłać swoje zgłoszenie na: https://kulturalny.ursynow.warszawa.pl/ 

Jeśli zgłoszenie zostanie wylosowane, 11 października wysłany zostanie e-mail z informacją o terminie odbioru kart wstępu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Karty odbierać można na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli ktoś nie może przyjść osobiście, może upoważnić pisemnie do odbioru inną pełnoletnią osobę.

Co zrobić jeżeli ktoś nie został wylosowany? 13 października można sprawdzić, ile kart nie zostało odebranych – w informacji głównej Urzędu Dzielnicy Ursynów (na parterze), od godz. 10.00 i na profilu dzielnicy na Facebooku. Nieodebrane karty wstępu będą rozdawane w urzędzie, 13 października, od godz. 16.00.

REGULAMIN

  1. Zgłoszenie wysłane w innym terminie (dzień, godzina) niż podane w informacji nie będzie brane pod uwagę.
  2. Jedna osoba może się zarejestrować tylko jeden raz. W przypadku wielokrotnej rejestracji, żadne zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu w jakim zostały zebrane tzn. realizacji losowania bezpłatnych kart wstępu na ww. przedsięwzięcie kulturalne (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w losowaniu bezpłatnych kart wstępu na przedsięwzięcie kulturalne pn. Seans Filmowy w dniu 14.10.2023 r.
  5. W pokazie filmu może brać udział tylko osoba z ważną kartą wstępu na dany seans.
  6. Podczas seansów filmowych odbywających się w ramach projektu pn. Seans Filmowy, obowiązują przepisy zawarte w REGULAMINIE KINA MULTIKINO URSYNÓW.
  7. Prosimy o punktualne przybycie, seans wyświetlany jest bez reklam.
  8. Kino dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.