null

„Zielone skwery na Ursynowie” zmieniają dzielnicę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na piewrszym planie widać zieloną trawę z dwoma skwerami w tle zielone drzewa oraz bloki, ładne niebieskie niebo, słoneczny dzień
Autor: UD Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów zakończył prace przy tegorocznych lokalizacjach projektów „Zielone skwery na Ursynowie”, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. W pełnej krasie nową zieleń i atrakcyjne zagospodarowanie będzie można docenić już wczesną wiosną. Kolejne realizacje planowane są w 2023 roku.

Kontynuacja projektów

W 9 lokalizacjach wykonaliśmy w tym roku nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i łąk kwietnych. Poprawiliśmy warunki gromadzenia wód opadowych poprzez utworzenie dwóch niecek retencyjnych oraz renowację rowu melioracyjnego. Ustawiliśmy także ławki i kosze na śmieci.

Szczegółowy wykaz prac wykonanych w 2022 roku:

  • przy ul. Bogatki posadzono 12 sztuk drzew, 156 m2 krzewów, 166 m2 bylin oraz wykonano renowację rowu melioracyjnego;
  • pomiędzy al. KEN a ul. Polaka wykonano dwie łąki kwietne o łącznej powierzchni 100  m2 oraz zamontowano 4 ławki z oparciem;
  • przy ul. Raabego posadzono 100 m2 krzewów, wykonano 280 m2 chodnika z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej oraz zamontowano 3 ławki z oparciem i 2 kosze na śmieci;
  • przy ul. Cybisa posadzono 3 sztuk drzew oraz 50 m2 krzewów;  
  • przy ul. Zaruby posadzono 10 sztuk drzew, 100 m2 krzewów, 150 m2 oraz zamontowano 5 ławek z oparciem i 2 kosze na śmieci;
  • przy ul. Akustycznej i ul. Rytmicznej posadzono 450 m2 krzewów, zamontowano 2 ławki z oparciem oraz wykonano nieckę retencyjną;
  • na skrzyżowaniu ul. Nowoursynowskiej i Relaksowej posadzono 50 m2 krzewów, wykonano łąkę kwietną na powierzchni 100 m2, zamontowano 2 ławki z oparciem oraz wykonano nieckę retencyjną;
  • przy ul. Wąwozowej posadzono 50 m2 krzewów;
  • przy ul. Cynamonowej posadzono 2 szt. drzew i  40 m2 krzewów.

Utrudnienia na skwerze przy ul. Cybisa

Ze względu na napotkane trudności techniczne, które nie mogły być przewidziane na etapie projektowania, na skwerze przy ul. Cybisa nie została wykonana nowa nawierzchnia chodnika. Podczas projektowania stan techniczny obrzeży był oceniany jako dobry, wymagający jedynie niewielkich wymian. Po rozebraniu starej nawierzchni okazało się, że wszystkie obrzeża będą wymagały wymiany. Mimo podjętych przez urząd i wykonawcę starań, aby wykonać prace w rozszerzonym zakresie, nie udało się zakończyć tej inwestycji. Prace zostaną dokończone najpóźniej na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.

Informujemy jednocześnie, że z powodu pozostawienia ogrodzenia placu budowy na czas zimy, przęsła ogrodzenia od strony górki przy ul. Cybisa zostały zabezpieczone słomianymi chochołami. Prosimy jednak użytkowników górki o zachowanie ostrożności.