null

11. edycja budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
panorama Ursynowa widoczna przez telefon
11. edycja budżetu obywatelskiego

1 grudnia 2023 roku rozpoczynamy 11. edycję budżetu obywatelskiego. Pomysły będzie można zgłaszać do 25 stycznia. Na ich realizację w 2025 roku przeznaczymy ponad 6 mln zł. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy może mieć wpływ na to jak zmieni się najbliższe otoczenie.

Jeżeli masz wątpliwości, pytania lub po prostu potrzebujesz konsultacji zapraszamy na Maratony Pisania Projektów. Odbędą się w poniedziałki 11 grudnia i 22 stycznia, w godzinach 17.00-19.00, w UrsynLabie (al. KEN 60, budynek Multikina).

Harmonogram 11. edycji budżetu obywatelskiego

 • zgłaszanie projektów - od 1 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r.
 • ocena zgłoszonych projektów - od 26 stycznia do 29 kwietnia 2024 r.
 • składanie odwołań - od 4 do 11 maja 2024 r.
 • rozpatrywanie odwołań - od 4 do 31 maja 2024 r.
 • zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy: od 1 do 20 czerwca 2024 r. 
 • głosowanie na projekty - od 15 do 30 czerwca 2024 r.
 • ogłoszenie wyników - 16 lipca 2024 r.

Projekty będą realizowane w 2025 r.

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?

Projekty można zgłaszać wypełniając przeznaczone do tego formularze na dwa sposoby: internetowo – za pośrednictwem strony bo.um.warszawa.pl lub papierowo – w godzinach pracy urzędu (al. KEN 61, metro Imielin).

 • kwota przeznaczona na ursynowskie projekty to 6 346 952 zł 
 • limit wartości jednego projektu zgłoszonego na Ursynowie to 1 269 390 zł 
 • każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę pomysłów w wybranych przez siebie dzielnicach
 • należy wskazać lokalizację pomysłu i oszacować koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych
 • kwota przeznaczona na ogólnomiejskie projekty to 31 734 758 zł, limit na projekt to 6 346 952
 • projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny – osoba do kontaktu i 2 współautorów)
 • można zgłosić pomysł dzielnicowy lub ogólnomiejski
 • projekt dzielnicowy musi mieć min. 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy
 • projekt ogólnomiejski musi mieć min. 40 podpisów mieszkańców Warszawy
 • projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy i być zgodny z przyjętymi strategiami i programami
 • nie można wskazywać wykonawcy ani sposobu jego wyboru
 • nie można przewidywać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych
 • pomysły można zgłaszać tylko na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny (nie mogą to być np. tereny spółdzielni mieszkaniowych)
 • zwycięskie projekty (poznamy je 13 lipca 2023 r.) będą realizowane w kolejnym roku
 • czas realizacji nie może przekroczyć jednego roku – musi być możliwy do wykonania do końca grudnia 2024 r.
 • każdy projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności czyli:

 1. bezpłatne korzystanie z projektu
 2. minimalną dostępność projektu 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 – 22.00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu)
 3. wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców. Oznacza to, że z pomysłu będą mogli korzystać wszyscy. Mogą zostać negatywnie zweryfikowane te projekty, które np. będą skierowane tylko do wąskiej grupy odbiorców lub zlokalizowane na zamkniętym terenie.

Dokumenty: