null

11. edycja budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika do informacji więcej w treści informacji

Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy może mieć wpływ na to jak zmieni się najbliższe otoczenie. 1 grudnia 2023 roku rozpoczęliśmy 11. edycję budżetu obywatelskiego. Pomysły można zgłaszać do 25 stycznia. Na ich realizację na Ursynowie przeznaczymy ponad 6 mln zł.

Maratony, spotkania, konsultacje 

Jeżeli masz wątpliwości, pytania lub po prostu potrzebujesz konsultacji zapraszamy na dwa Maratony Pisania Projektów. Odbędą się w poniedziałki 11 grudnia i 22 stycznia, w godzinach 17.00-19.00, w UrsynLabie (al. KEN 60, budynek Multikina).

Zapraszamy także na dwa dyżury informacyjne, podczas których będzie można porozmawiać z urzędnikami. Pierwszy odbędzie się już w niedzielę, 10 grudnia, w godzinach 12.00-16.00 w czasie ursynowskich mikołajek w Arenie Ursynów (ul. Pileckiego 122). Drugi w poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku, w godzinach 15.00-18.00 na parterze Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61). 

Harmonogram 11. edycji budżetu obywatelskiego

 • zgłaszanie projektów - od 1 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r.
 • ocena zgłoszonych projektów - od 26 stycznia do 29 kwietnia 2024 r.
 • składanie odwołań - od 4 do 11 maja 2024 r.
 • rozpatrywanie odwołań - od 4 do 31 maja 2024 r.
 • zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy: od 1 do 20 czerwca 2024 r. 
 • głosowanie na projekty - od 15 do 30 czerwca 2024 r.
 • ogłoszenie wyników - 16 lipca 2024 r.

Projekty będą realizowane w 2025 roku.

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?

Projekty można zgłaszać wypełniając formularze na dwa sposoby: internetowo – za pośrednictwem strony bo.um.warszawa.pl lub papierowo – w godzinach pracy urzędu (al. KEN 61, metro Imielin).

 • kwota przeznaczona na ursynowskie projekty to 6 346 952 zł 
 • limit wartości jednego projektu zgłoszonego na Ursynowie to 1 269 390 zł 
 • każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę pomysłów w wybranych przez siebie dzielnicach
 • należy wskazać lokalizację pomysłu i oszacować koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych
 • kwota przeznaczona na ogólnomiejskie projekty to 31 734 758 zł, limit na projekt to 6 346 952
 • projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny – osoba do kontaktu i 2 współautorów)
 • można zgłosić pomysł dzielnicowy lub ogólnomiejski
 • projekt dzielnicowy musi mieć min. 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy
 • projekt ogólnomiejski musi mieć min. 40 podpisów mieszkańców Warszawy
 • projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy i być zgodny z przyjętymi strategiami i programami
 • nie można wskazywać wykonawcy ani sposobu jego wyboru
 • nie można przewidywać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych
 • pomysły można zgłaszać tylko na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny (nie mogą to być np. tereny spółdzielni mieszkaniowych)
 • zwycięskie projekty (poznamy je 13 lipca 2023 r.) będą realizowane w kolejnym roku
 • czas realizacji nie może przekroczyć jednego roku – musi być możliwy do wykonania do końca grudnia 2024 r.
 • każdy projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności czyli:

 1. bezpłatne korzystanie z projektu
 2. minimalną dostępność projektu 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 – 22.00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu)
 3. wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców. Oznacza to, że z pomysłu będą mogli korzystać wszyscy. Mogą zostać negatywnie zweryfikowane te projekty, które np. będą skierowane tylko do wąskiej grupy odbiorców lub zlokalizowane na zamkniętym terenie.

Jeśli masz pytania związane z budżetem obywatelskim na Ursynowie zapraszamy do kontaktu ursynow.bo@um.warszawa.pl

Załączniki:

UCHWAŁA Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. (ze zmianami z dnia 23 kwietnia 2020 r.) (otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)

ZARZĄDZENIE Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r.