null

15 czerwca rusza głosowanie w budżecie obywatelskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tężnia "Maciejka"
Tężnia "Maciejka"

Wkrótce rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Zakończyła się ponowna ocena projektów zgłoszonych na 2023 rok. Znamy już kolejność projektów na listach do głosowania. Łącznie ursynowianie mogą wybrać spośród 64 propozycji dotyczących dzielnicy i 138 ogólnomiejskich. Głosowanie już od 15 czerwca.

Wszystkie zgłoszone projekty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. (ze zmianami z dnia 23 kwietnia 2020 r.) Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Pracownicy urzędu i jednostek miejskich oceniali m.in. czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także szacowali koszt danego przedsięwzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie. Na początku maja opublikowano wyniki weryfikacji. W ocenie pracowników sprawdzających ursynowskie pomysły mieszkańców 61 można było dopuścić do głosowania. Projektodawcy mieli zastrzeżenia do przeprowadzonej oceny i złożyli 13 odwołań. Po rozpatrzeniu  wniosków z prośbą o ponowne przeprowadzenie weryfikacji 3 projekty zmieniły status na dopuszczone do głosowania.

Wyniki oceny wszystkich projektów zostały opublikowane na stronie
bo.um.warszawa.pl

2 czerwca wylosowano kolejność projektów na listach do głosowania i teraz autorzy mają czas na promocję pomysłów. Urząd stworzył bazę miejsc z lokalizacjami, w których mieszkańcy będą mogli legalnie powiesić swoje plakaty, m.in. w tym celu przy wejściu do urzędu od strony al. KEN zostanie umieszczona tablica na plakaty zachęcające do głosowania.

Autorzy projektów dopuszczonych do głosowania mogą pobrać materiały promocyjne ze strony bo.um.warszawa.pl. Wystarczy wejść na kartę danego projektu, który został poddany pod głosowanie i pobrać materiały promocyjne do samodzielnego wydruku.

W 9. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest w sumie ponad 100 mln zł, z czego ponad 6 mln na Ursynowie . Głosowanie na projekty potrwa od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Ich realizacja rozpocznie się w 2023 roku. 

Więcej informacji na stronie bo.um.warszawa.pl

Załączniki: