null

20 mln zł dla Ursynowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczestnicy konferencji

Dzielnica Ursynów otrzymała z budżetu m.st. Warszawy dodatkowe 20.000.000 zł na lata 2022-2024. Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. 18.000.000 zł trafi do budżetu dzielnicy, natomiast 2.000.000 zł do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na realizację parku linearnego nad POW.

- Dzięki dobrej współpracy z radnymi oraz prezydentem Rafałem Trzaskowskim w ciągu najbliższych lat na Ursynów trafi dodatkowa kwota 20 mln zł. To wsparcie finansowe dla kilku ważnych dla mieszkańców dzielnicy inwestycji. W czasie trudnej sytuacji finansowej i ograniczania wydatków w stolicy, tak ogromne wsparcie finansowe ma szczególną wartość  - mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Do budżetu dzielnicy trafi ogółem 18.000.000 zł, z czego kwota 6.900.000 zł w przyszłym roku, kolejne 10.100.000 zł w 2023 roku i 1.000.000 w 2024 roku. Kwota 2.000.000 zł w 2023 roku zostanie przeznaczona na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”, czyli  budowę części parkowej tzw. parku linearnego.  

Dzielnicowe zadania inwestycyjne

 1. Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy 
 • 2.000.000 zł w 2023 roku 
 • 1.000.000 zł w 2024 roku

Po zakończeniu prac projektowych dodatkowe środki zostaną przeznaczone na stworzenie targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów, wkomponowanego w opracowany przez Zarząd Zieleni projekt parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy. 

 1. Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi
 • 1.000.000 zł zł w 2022 roku
 • 1.000.000 zł zł w 2023 roku 

M.in. modernizacja części budynku i doposażenie w sprzęt specjalistyczny (dla potrzeb osób przebywających w nim pod opieką), w związku z przejęciem przez przedszkole specjalne pomieszczeń po Przedszkolu nr 394.

 1. Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją 
 • 1.000.000 zł w 2022 roku
 • 900.000 zł w 2023 roku 

Kontynuacja prac modernizacyjnych w budynku szkoły, w tym modernizacja instalacji elektrycznej.

 1. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją
 • 600.000 zł w 2022 roku

Kontynuacja prac modernizacyjnych w budynku szkoły oraz na terenach zewnętrznych, w tym place zabaw.

 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją
 • 500.000 zł w 2022 roku

Kontynuacja prac modernizacyjnych w budynku szkoły, w tym modernizacja instalacji elektrycznej.

 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej
 • 700.000 zł w 2022 roku

M.in. dostosowanie obiektu do potrzeb nowych przepisów ochrony przeciwpożarowej, w związku z zaleceniami Straży Pożarnej.

 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22
 • 600.000 zł w 2022 roku

M.in. adaptacja znajdujących się w budynku mieszkań funkcyjnych na cele szkolne.

 1. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9
 • 500.000 zł w 2022 roku
 • 500.000 zł w 2023 roku 

M.in. modernizacja sal lekcyjnych, w tym adaptacja na pracownie naukowe wraz z wyposażeniem.

 1. Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3
 • 500.000 zł w 2022 roku
 • 3.700.000 zł w 2023 roku 

W latach 2019-2020 wykonano projekt. Dzielnica posiada ważne pozwolenie na budowę. Wprowadzenie dodatkowych środków pozwoli na rozpoczęcie prac budowalnych i wykonanie obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

 1. Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa
 • 500.000 zł w 2022 roku 
 • 1.000.000 zł w 2023 roku

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa oraz zastosowanie rozwiązań retencjonujących wodę i elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

 1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa
 • 1.000.000 zł w 2022 roku
 • 1.000.000 zł w 2023 roku 

M.in. poprawa struktury drogowej dla potrzeb budowanych nowych osiedli na terenie Zielonego Ursynowa oraz zwiększenie bezpieczeństwa na istniejących ulicach oraz stopniowe podwyższanie standardów drogowych.