null

24 mln zł więcej w budżecie dzielnicy na lata 2023-2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie ulica, po obu stronach drzewa, wysokie bloki na ulicy samochody i autobus
Autor: UD Ursynów

Inwestycje, remonty, kultura, sport czy sprawy społeczne – na to zostaną przeznaczone dodatkowe środki. Pochodzą z rezerwy przekazanej decyzją prezydenta m.st. Warszawy, z wypracowanych dochodów oraz przyspieszenia realizacji budżetu na lata 2025-2026. Odpowiednią uchwałę przyjął już w połowie kwietnia zarząd dzielnicy Ursynów.

- Nie ustajemy jako zarząd w wysiłkach, aby poprawić komfort mieszkańców Ursynowa. Każda złotówka w budżecie cieszy, zwłaszcza kiedy można ją przeznaczyć na ważne cele. Chodzi m.in. o dostęp do szeroko pojętej kultury czy zajęć sportowych. Ale chcemy również dokończyć modernizacje placówek oświatowych oraz pomóc w integracji i aktywizacji seniorów – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Dzięki dodatkowym środkom zakupione zostaną komputery do szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących oraz przeprowadzone prace remontowe w kilku placówkach oświatowych, m.in. modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 (wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19), modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319, Przedszkola Specjalnego nr 213, budynków Szkoły Podstawowej nr 336 oraz adaptacja pomieszczeń LXX Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby FabLab. 

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ubóstwu mieszkańców Ursynowa oraz aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dzięki nim możliwe będzie także zwiększenie oferty zajęć sportowych dla mieszkańców dzielnicy.    

Dodatkowe środki trafią także do jednostek kultury. Biblioteka im. J. Ursyna Niemcewicza dzięki nim zorganizuje m.in. Dziecięcy Uniwersytet Ursynoteki oraz Wolny Uniwersytet Ursynowa dla dorosłych. Pieniądze przekazane do Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” sfinansują kultowy cykl koncertów „Marek Majewski i przyjaciele”. Natomiast Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów przeznaczy je m.in. na zakup i montaż neonu na budynku.    

O szczegółach będziemy informować w oddzielnych komunikatach.

Uchwała zarządu musi zostać przyjęta przez Radę m.st. Warszawy. Posiedzenie zaplanowano na 25 maja.