null

4 mln zł. na budowę hali szermierczej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Ursynów informuje o podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie budowy hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340. Zgodnie z zapisami porozumienia spółka Echo Investment S.A przekazała kwotę 4 mln zł tytułem partycypacji w kosztach realizacji inwestycji publicznej – budowy hali szermierczej na Ursynowie.

Echo Investment, jako firma odpowiedzialna społecznie która prowadzi inwestycje na terenie dzielnicy Ursynów, wsparła budowę hali szermierczej kwotą 4 mln zł. To wkład spółki w miejską infrastrukturę, który jest związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Iwanowa-Szajnowicza. Porozumienie z deweloperem było osobiście negocjowane przez Burmistrza dzielnicy.

- Dzięki staraniom dzielnicy inwestor przekazał do budżetu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 4 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na tak oczekiwaną przez mieszkańców halę sportową dostosowaną do trenowania sportów szermierczych przy ul. Lokajskiego. Bardzo się cieszę, że Echo Investment inwestuje w naszej dzielnicy i jednocześnie czuje się współodpowiedzialne za rozwój jej infrastruktury – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Hala ma powstać obok Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3. Urząd Dzielnicy Ursynów dysponuje już pozwoleniem na budowę. Ogłoszenie przetargu na budowę hali planowane jest w najbliższych tygodniach. 
W efekcie podpisanego porozumienia możliwe będzie rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ulicy J. Iwanowa-Szajnowicza. 

Dwie złączone fotografie w pionie. Na górnej fotografii Od lewej przedstawiciel firmy Echo Investment, Burmistrz Robert Kempa podający rękę kolejnemu przedstawicielowi Echo Investment, który trzyma w ręku teczkę z dokumentami oraz z-ca burmistrza Piotr Zalewski. Na dolnej fotografii projekt hali szermierczej