null

Apel do spółdzielni i wspólnot

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Ursynów wystosował apel do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w sprawie pozostawienia przejazdu rowerem oraz przejścia przez rodziców z dziecięcymi wózkami przez wjazdy wyposażone w szlabany. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

W specjalnym piśmie burmistrz Ursynowa Robert Kempa zwrócił się do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o przeanalizowanie, w przypadku planowania montażu lub remontu istniejących szlabanów, możliwości pozostawienia swobodnego przejazdu rowerem oraz przejścia rodzicom z dziecięcymi wózkami. W lokalizacjach, w których brak jest chodnika, taka możliwość mogłaby być zapewniona poprzez odpowiednie skrócenie długości ramienia szlabanu.

Zwracamy uwagę na to, że wprowadzenie proponowanego rozwiązania byłoby dobrym sposobem promowania ekologicznego środka transportu, jakim jest rower, a także dużym ułatwieniem dla rodziców małych dzieci.