null

Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leśnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzenie nr 1690/2022 z 15.11.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Leśnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Leśnej, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 46/3 o powierzchni 1 213 m2 w obrębie 1-09-43, stanowiącą własność m.st. Warszawy, uregulowaną w księdze wieczystej KW nr WA5M/00500124/2.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.