null

Rozpoczynamy koszenie na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
łąka z wysoką trawa i kwitnącymi makami; z boku jadący tramwaj

Urząd Dzielnicy Ursynów rozpoczyna pierwsze w tym roku koszenie. Prace związane z utrzymaniem zieleni w parkach oraz na skwerach pozostających pod opieką dzielnicy rozpoczną się 26 maja (środa). Koszeniem objęte będą tereny o całkowitej powierzchni ok. 180 ha.

 - W tym roku, analogicznie do ubiegłego roku, ograniczamy koszenie terenów zieleni. Przyjęty model działania sprawdził się i zyskał akceptację mieszkańców. Planujemy maksymalnie trzy koszenia, pierwsze właśnie się rozpoczyna, kolejne zostało wstępnie zaplanowane w drugiej połowie sierpnia. Efektem ograniczenia koszenia jest większa bioróżnorodność oraz retencja wód opadowych – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak. 

Dlaczego ograniczamy koszenie 

Niekoszone trawniki zwiększają retencję wody opadowej na danym terenie (co jest istotne dla utrzymania drzew i krzewów) i utrzymują wilgoć, przez co znacznie obniżają temperaturę otoczenia. Regularne koszenie trawnika wymaga za to częstego nawadniania terenu ze względu na fakt, iż koszony trawnik powoduje łatwiejsze parowanie wody, a co za tym idzie przy braku podlewania prowadzi do erozji gleby.

Dodatkowo, niekoszone trawniki sprzyjają bioróżnorodności, np. dają bazę pokarmową dla ptaków (w postaci nasion traw) oraz owadów bytujących w trawach. Warto pamiętać, że ptaki, owady, pająki, zamieszkujące trawy są również wrogami naturalnymi kleszczy.

Zamiana utrzymywania trawników z intensywnie pielęgnowanych na tereny pokryte bardziej zróżnicowaną roślinnością, niesie za sobą także wiele korzyści, takich jak ograniczenie użycia środków ochrony roślin czy zmienność roślin w czasie różnych pór roku. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie hałasu związanego z koszeniem trawników, jak również obniżenie kosztów utrzymania terenów zieleni.  

Harmonogram koszenia