Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
04.03.2021 17:30 - 04.03.2021 19:25

Zaprawszamy na posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości Rady Dzielnicy Ursynów, która odbędzie się w dniu 4 marca 2021r., godz. 17:30 w trybie zdalnym obradowania.

 

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 4 marca 2021r. , godz. 17:30,  tryb zdalny obradowania

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

OBSZAR KULTURY

2. Aktualizacja Planu Pracy Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości na rok 2021.

3.    Inicjatywy nazewnictwa w Dzielnicy Ursynów - Burmistrz Klaudiusz Ostrowski
a)    rekomendacje Komisji w tym zakresie.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za  2020 rok” -  Druk nr 223.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Zaporoska) -  Druk nr 224.

OBSZAR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6.    Informacje na temat wsparcia przedsiębiorców przez m.st. Warszawa w czasie pandemii Covid-19 – Dyrektorka-Koordynatorka Karolina Zdrodowska.
7.    Informacje statystyczne na temat przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów – Burmistrzowie Bartosz Dominiak, Jakub Berent, Klaudiusz Ostrowski:
a)    Ile mamy zarejestrowanych firm/działalności gospodarczych na Ursynowie;
b)    Jakie dziedziny działalności biznesowej przeważają w dzielnicy;
c)    Ile mamy miejsc w dzielnicy do tzw. handlu obwoźnego i jak wygląda z perspektywy Urzędu Dzielnicy Ursynów ten obszar działalności;
d)    Jak wygląda w Dzielnicy Ursynów kwestia zwolnienia podmiotów branży gastronomicznej                 z opłaty korkowej na Ursynowie;
e)    Ile podmiotów prowadzących na Ursynowie działalność gospodarczą najmuje/dzierżawi lokale/teren będący w zarządzeniu dzielnicy Ursynów;
f)    Ile podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na Ursynowie wystąpiło o zmniejszenie opłat czynszowych/za dzierżawę terenu lub o ich zawieszenie w 2020 roku, na jaką łącznie kwotę;
g)    Ile firm/działalności gospodarczych na Ursynowie zamknęło swoje działalności w 2019 oraz 2020 roku;
h)    Ile firm/działalności gospodarczych otworzyło swoje działalności na Ursynowie w 2019 oraz 2020 roku.

8.    Korespondencja do komisji.
9.    Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Kultury, 
Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości

Olga Górna