null

Będzie bezpieczniej – kamery i system monitoringu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Park Przy Bażantarni

Urząd Dzielnicy Ursynów dba o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dlatego przeznacza dodatkowe pieniądze w budżecie na zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw. Wyznaczonych zostało na razie 6 miejsc.

fot. UD Ursynów, Park Przy Bażantarni 

Kamery zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach: Park Motyli, Park Przy Bażantarni, Plac zabaw przy ul. Pala Telekiego, Zielona oś przy ul. Gandhi, Park Olkówek, Park im. R. Kozłowskiego. Są to miejsca, w których odnotowano najwięcej aktów wandalizmu i najwięcej sygnałów od mieszkańców, że są to miejsca gdzie gromadzi się młodzież/dorośli, spożywają alkohol i zakłócają spokój. 

- Bez kamer i monitoringu na obszarach parków, ogrodów i placów zabaw, zarządzanych przez urząd, trudno utrzymać porządek, reagować na akty wandalizmu, czy sygnały od mieszkańców. Mam nadzieję, że to działanie przyniesie spodziewane efekty. Mieszkańcy poczują się bezpieczniej, a wandale mniej pewnie. Wierzę, że będzie to skuteczny środek zapobiegania przestępczości, aktom wandalizmu i innym wykroczeniom – przyznaje burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.  

W wyznaczonych miejscach zostaną zamontowane kamery. Obraz z kamer będzie transmitowany do zlokalizowanego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów systemu rejestracji. Zakupiony zostanie serwer i specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencjami, na którym obraz z kamer będzie rejestrowany. Jeszcze w tym roku zaplanowane jest przeprowadzenie postępowania na instalację kamer w terenie. W kolejnych latach monitorowany obszar będzie rozszerzany poprzez instalację kamer w kolejnych miejscach.