null

Będzie projekt ulicy Karczunkowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie tabliczka z napisem ul. Kanczurkowska w tle drzewa, zieleń oraz samochód, słoneczna pogoda
Będzie projekt ulicy Karczunkowskiej

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do rozbudowy ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta. Prace nad dokumentacją mają potrwać 20 miesięcy od podpisania umowy. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2022 r.

Ulica Karczunkowska znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów i ma długość 1,6 km. Projekt przebudowy ulicy ma zapewnić poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drodze poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Przewidziano także m.in. przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę przystanków autobusowych i przejść dla pieszych.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Karczunkowskiej uwzględniają budowę jednej jezdni zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronnych chodników, drogi rowerowej oraz szpalerów drzew. Droga rowerowa ma łączyć się ze szlakiem rowerowym w rejonie trasy S7 oraz rozwiązaniami rowerowymi na wiadukcie nad linią kolejową i w rejonie skrzyżowania z ul. Puławską.

Wykonawca wybrany w ogłoszonym przetargu będzie miał za zadanie m.in. uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotuje także projekt budowlany i projekty wykonawcze niezbędne do realizacji inwestycji.