null

Bezpłatne miejsca w przedszkolu terapeutycznym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
przedszkole chatka skrzatkaTerapeutyczne Przedszkole "Chatka Skrzatka" oferuje trzy bezpłatne miejsca dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole istnieje od 9 lat i specjalizuje się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz posiada zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola zostają objęte terapią zgodnie z wytycznymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. "Chatka Skrzatka" jest placówką opierającą się na nauczaniu włączającym. Od 8 lat zajmuje się dziećmi z trudnościami rozwojowymi, zatrudnia asystentów cieni, prowadzi szkolenia i grupę wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami. Przedszkole mieści się w otulinie Lasu Kabackiego, przy ul. Żołny 24 F. Przedszkole oferuje również bezpłatne adaptacyjne czwartki na dzieci wraz z rodzicami w godz. 10.00-12.00 lub 15.00-16.00. Wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 605 280 575 lub 509 058 750.