null

Budżet obywatelski na 2023 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już 1 grudnia 2021 roku rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od tego dnia będzie można zgłaszać projekty. Na ursynowskie pomysły mieszkańców, które zostaną zrealizowane w 2023 roku, przeznaczono ponad 6 mln zł. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy może mieć wpływ na to, jak zmienia się najbliższe otoczenie.

Harmonogram 9. edycji budżetu obywatelskiego:

Zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.
Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2022 r.
Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 4 do 11 maja 2022 r.
Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2022 r.
Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2022 r.

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?

Projekty można zgłaszać wypełniając przeznaczone do tego formularze na dwa sposoby: internetowo – za pośrednictwem bo.um.warszawa.pl lub papierowo – w godzinach pracy ursynowskiego ratusza (al. KEN 61, metro Imielin).

 • pomysły można zgłaszać od 1 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.
 • kwota przeznaczona na ursynowskie projekty to 6 067 849 zł
 • kwota przeznaczona na ogólnomiejskie projekty to 30 339 246 zł, limit na projekt 6 067 849 zł każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę pomysłów w wybranych przez siebie dzielnicach
 • projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny – osoba do kontaktu i 2 współautorów)
 • można zgłosić pomysł dzielnicowy lub ogólnomiejski
 • projekt dzielnicowy musi mieć min. 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy
 • projekt ogólnomiejski musi mieć min. 40 podpisów mieszkańców Warszawy
 • projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy i być zgodny z przyjętymi strategiami i programami
 • należy wskazać lokalizację pomysłu i oszacować koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych – limit wartości jednego projektu zgłoszonego na Ursynowie to 1 213 570 zł
 • nie można wskazywać wykonawcy ani sposobu jego wyboru
 • nie można przewidywać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych
 • pomysły można zgłaszać tylko na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny (nie mogą to być np. tereny spółdzielni mieszkaniowych)
 • na projekty będziemy głosować od 15 do 30 czerwca 2022 r.
 • zwycięskie projekty (które poznamy 13 lipca 2022 r.) będą realizowane w przyszłym roku
 • czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku – musi być możliwy do wykonania do końca grudnia 2023 r.
 • każdy projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności (jedna definicja dla całej Warszawy) czyli:
 1. bezpłatne korzystanie z projektu
 2. minimalną dostępność projektu 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06.00 – 22.00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu)
 3. wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców

Oznacza to, że z pomysłu będą mogli korzystać wszyscy. Mogą zostać negatywnie zweryfikowane te projekty, które np. będą skierowane tylko do wąskiej grupy odbiorców lub zlokalizowane na zamkniętym terenie.

BO 2023 - wsparcie dla mieszkańców - Urząd Dzielnicy Ursynów

Dokumenty:

UCHWAŁA Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. (ze zmianami z dnia 23 kwietnia 2020 r.) 

ZARZĄDZENIE Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r.

Harmonogram 9. edycji budżetu obywatelskiego: Zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r. Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2022 r. Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 4 do 11 maja 2022 r. Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2022 r. Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2022 r. Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2022 r.
Harmonogram |