null

Budżet obywatelski na rok 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budżet Obywatelski zgłaszam

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?

Projekty można zgłaszać wypełniając przeznaczone do tego formularze na dwa sposoby: internetowo - za pośrednictwem https://bo.um.warszawa.pl/ lub papierowo - w biurze podawczym ursynowskiego ratusza (al. KEN 61, metro Imielin), wejście od strony ul. Gandhi od poniedziałku di piątku, w godz. 08.00 – 16.00.
 • pomysły można zgłaszać od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.
 • kwota przeznaczona na ursynowskie projekty to 5 614 506 zł zł
 • kwota przeznaczona na ogólnomiejskie projekty to 28 072 528 zł, limit na projekt 5 614 505 zł każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę pomysłów w wybranych przez siebie dzielnicach
 • projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny – osoba do kontaktu i 2 współautorów)
 • można zgłosić pomysł dzielnicowy lub ogólnomiejski
 • projekt dzielnicowy musi mieć min. 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy
 • projekt ogólnomiejski musi mieć min. 40 podpisów mieszkańców Warszawy
 • projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy i być zgodny z przyjętymi strategiami i programami
 • należy wskazać lokalizację pomysłu i oszacować koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych – limit wartości jednego projektu zgłoszonego na Ursynowie to 1 122 901 zł
 • nie można wskazywać wykonawcy ani sposobu jego wyboru
 • nie można przewidywać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych
 • pomysły można zgłaszać tylko na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny (nie mogą to być np. tereny spółdzielni mieszkaniowych)
 • na projekty będziemy głosować od 15 do 30 czerwca 2021 r.
 • zwycięskie projekty (które poznamy 14 lipca 2021 r.) będą realizowane w przyszłym roku
 • czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku – musi być możliwy do wykonania do końca grudnia 2022 r.
 • każdy projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności (jedna definicja dla całej Warszawy) czyli:
 1. bezpłatne korzystanie z projektu
 2. minimalną dostępność projektu 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06.00 – 22.00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu)
 3. wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców
Oznacza to, że z pomysłu będą mogli korzystać wszyscy. Mogą zostać negatywnie zweryfikowane te projekty, które np. będą skierowane tylko do wąskiej grupy odbiorców lub zlokalizowane na zamkniętym terenie.

Dokumenty do zgłoszenia projektu na 2022 r.: 

Dokumenty: Budżet Obywatelski Ty możesz zmienić Warszawę