null

Chcesz uniknąć opłaty rocznej? To ostatni moment!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na górze na granatowym tle zarysowane charakterystyczne budynki Warszawy, poniżej na niebieskim tle napis przekształcenie użytkowania wieczystego

W związku ze zbliżającym się końcem roku Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przypomina o możliwości skorzystania z wysokiej, 98-procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności.

Mieszkańcy Ursynowa uprawnieni do bonifikaty wynikającej z uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w ogromnej większości już z niej skorzystali. 

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest złożenie w urzędzie informacji o zamiarze wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo (najlepiej na przygotowanym do tego celu formularzu) oraz uregulowanie w terminie należności. W przypadku przekroczenia terminu płatności konieczne jest ponowne złożenie wyżej wymienionej informacji, a także rozliczenie ewentualnych odsetek za zwłokę w opłatach rocznych za lata ubiegłe.

Z bonifikaty dotychczas nie skorzystało około 5 tysięcy uprawnionych z Ursynowa (co stanowi około 15% ogółu uprawnionych). W przypadku niespełnienia wymogów towarzyszących udzieleniu bonifikaty, w przyszłym roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami – osobom tym zostanie naliczona roczna opłata przekształceniowa w pełnej wysokości. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa od opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty. 

Dokumentem potwierdzającym właściwe uregulowanie opłaty jednorazowej z bonifikatą jest zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej w całości (wzór dokumentu w załączeniu). 

W przypadku lokali będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niewyodrębnionych) wszelkie sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności prowadzi spółdzielnia mieszkaniowa i to do niej trafia korespondencja.

Komu przysługuje 98-procentowa bonifikata?
•    Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
•    Osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych
•    Osobom fizycznym będącym właścicielami miejsc postojowych i garaży
•    Spółdzielniom mieszkaniowym

Do pobrania: