null

Czekamy na zgłoszenia do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej Nagroda

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty zrealizowane na szerokim polu jakim jest połączenie edukacji i kultury. Do wygrania przewidziano nagrody pieniężne o łącznej puli 100 tysięcy złotych. Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy programów lub projektów edukacji kulturalnej zrealizowanych w instytucjach kultury, szkołach, przedszkolach lub placówkach edukacji pozaszkolnej, na uczelni wyższej, ale także organizacje pozarządowe, firmy lub osoby fizyczne.

“Zależy nam na nagradzaniu oryginalnych koncepcji z zakresu szeroko rozumianej kultury, w myśl współczesnym wyzwaniom, jakimi są: kryzys klimatyczny, potrzeba poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, budowanie dobrych relacji” - mówią organizatorzy. 

Autorów i realizatorów projektów zapraszamy do zgłoszeń do 30 czerwca 2021 r. poprzez formularz elektroniczny pod adresem http://konkurs2021.edukacjakulturalna.pl
Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. To wyjątkowe święto edukacji kulturalnej w Warszawie, podczas którego środowisko ma szansę na wymianę energii, inspiracji i narzędzi.