null

Daniel Franciszek Głowacz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Daniel Głowacz
Komisje:
37 lata – wykształcenie wyższe, w zakresie zarządzania organizacją, a także prawa i administracji. Ukończone studium bezpieczeństwa wewnętrznego SWPS oraz Krajowe Centrum Edukacji Europejskiej. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Pro-Europa promował idee wejścia Polski do UE. Z racji wykonywanego zawodu (oficer Policji stopniu nadkomisarza ) jest szczególnie zainteresowany aspektami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zwłaszcza w wymiarze lokalnym.
Od 2006 r. Radny Dzielnicy Ursynów. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie. W pracach Rady szczególnie zaangażowany w powstanie parku „Lasek Brzozowy” i rozbudowę szkoły przy ul. Lokajskiego oraz zagadnienia dot. bezpieczeństwa m.in. inicjatywę utworzenia Prokuratury i Komendy Rejonowej Policji -Ursynów. Bezpartyjny zwolennik rozwoju samorządności lokalnej. Wiceprezes rodzinnych ogrodów działkowych przy ul Poleczki. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz-Ursynów.”