null

Deweloper modernizuje ulicę Wodzirejów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie żwirowa droga z dołkami w wodzie w tle bloki, po prawej stronie drzewa
Autor: UD Ursynów

Rozpoczęła się modernizacja ul. Wodzirejów, na odcinku od ul. Poloneza do ul. Tango. Prace finansuje i wykonuje deweloper, a inicjatorem takiego rozwiązania był Urząd Dzielnicy Ursynów.

Deweloper buduje i remontuje

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę z inwestorem dotyczącą modernizacji drogi, ponieważ wcześniej złożył on projekt osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Wodzirejów, z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Warunkiem tego pozwolenia był zapis wykonania drogi publicznej.

- Jak wpływają do urzędu wnioski o pozwolenia na budowę, to zastanawiamy się co można przy tej okazji uzyskać dla dzielnicy i jej mieszkańców. Tym razem była to droga dojazdowa, która zdecydowanie wymaga modernizacji, a de facto budowy od podstaw – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.  

Według umowy po stronie inwestora było także przygotowanie dokumentacji projektowej drogi ul. Wodzirejów na docinku 205 m. wraz z projektem oświetlenia i zieleni oraz projektem stałej organizacji ruchu, a także uzyskanie decyzji ZRID i zatwierdzenie projektu budowlanego.

Nowy odcinek drogi ma służyć prawidłowej obsłudze komunikacyjnej przyległych istniejących i projektowanych zabudowań mieszkalnych.

Zakres prac

Głównym zadaniem drogi jest połączenie ul. Poloneza z ul. Wodzirejów i ul. Tango w celu poprawy ruchu komunikacyjnego mieszkańców, którzy zgłaszali od kilku lat, że droga nie jest dostosowana dla pieszych i osób z niepełnosprawnością. Interpelację w tej sprawie napisał także radny Paweł Lenarczyk.

Projektowana jezdnia będzie miała szer. 6 metrów. Ruch pieszy odbywać się będzie po zaprojektowanym jednostronnym chodniku o szerokości 1,8 m, oddzielonym od jezdni pasem zieleni. W miejscach gdzie chodnik przebiega przy jezdni będzie miał szerokość min. 2 m. Projektowany chodnik zostanie połączony z chodnikiem istniejącym.

Materiały wierzchnie nawierzchni jezdni oraz chodników zostały dobrane zgodnie z obowiązującymi standardami dla m. st. Warszawy. Ulica będzie miała jednorodną nawierzchnię z betonu asfaltowego. Po południowej stronie jezdni zaprojektowano chodnik z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze szarym. W rejonie wyznaczonych przejść dla pieszych zostaną wykonane pasy ostrzegawcze z płyt betonowych 30x30 cm koloru żółtego z wypustkami.

Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze z kruszywa kamiennego o szerokości 75 cm. Za poboczem zlokalizowano zieleń z systemem retencyjnym, czyli tzw. ogrody deszczowe.