null

Dodatek energetyczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Beneficjent

Osoby, którym gmina wypłaca dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również
o przyznanie dopłat do rachunków za energię elektryczną.

Kryteria

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

  2. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2020.833)