null

Dodatkowe 10 mln na modernizację placówek oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widoczny jest korytarz szkolny - ściana okien i rozłożone różne sprzęty
Autor: UD Ursynów

Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął działania, dzięki którym możliwe będzie przeznaczenie środków z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na termomodernizację budynków w pięciu placówkach oświatowych. Całkowita wartość nowych prac modernizacyjnych to ponad 10 mln zł. Uwzględniając środki własne Dzielnicy Ursynów wartość nakładów dla trzech ursynowskich szkół podstawowych w latach 2018 – 2023 wyniesie 22 635 730 zł. Ponadto 1 mln zł zostanie przekazany dwóm ursynowskim przedszkolom.

- Zaplanowane prace to inwestycja na lata, ponieważ obniżą się koszty funkcjonowania placówek edukacyjnych, a dzieci będą uczyć się w nowoczesnych budynkach. W wyniku termomodernizacji w trzech podstawówkach i dwóch przedszkolach ograniczymy koszty ogrzewania, a dzięki instalacjom fotowoltaicznym spadną rachunki za prąd – mówi Robert Kempa,  burmistrza Ursynowa. – Szczególnie cieszę się z nowych pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19, ponieważ nie będziemy już ponosić kosztów wynajmu, jak ma to miejsce obecnie – dodaje.

Projekt dzisiaj trafi do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Ursynów, a w czwartek mamy nadzieję, że stosowną uchwałę przyjmie Rada m.st. Warszawy. Ursynów jest jedyną dzielnicą, która w tym roku otrzyma pieniądze z pożyczki.

Szkoła Podstawowa nr 340 - zakres prac

W ramach prac zaplanowano ocieplenie stropu i stropodachu, ścian zewnętrznych, częściową wymianę okien  i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,  montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 50 kW. Jednym z celów modernizacji budynku szkoły jest adaptacja pomieszczeń parteru i I piętra południowego skrzydła budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19. Zakres modernizacji obejmie kompleksowy remont pomieszczeń. Docelowo w poradni będzie znajdowało się 15 gabinetów do pracy z dziećmi, sala integracji sensorycznej, sala ruchowa, 6 pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, 8 pomieszczeń administracyjno-biurowych i 10 pomieszczeń pomocniczych. Powierzchnia użytkowa poradni będzie wynosiła ok. 970 m².

Zakres prac został zwiększony dzięki finansowemu wsparciu w wysokości 4 466 044 zł. Wartość prac już zakończonych oraz zaplanowanych (poza pożyczką) przez Urząd Dzielnicy Ursynów to 4 750 000 zł. W sumie ta placówka w latach 2021 – 2023 otrzyma 9 216 044 zł.

Szkoła Podstawowa nr 330 - zakres prac

W ramach prac o wartości 3 906 386 zł w szkole przy ul. Mandarynki 1 zaplanowano ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę okien, świetlików i drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wartość prac już zakończonych (od 2018 r.)  oraz zaplanowanych (poza pożyczką) przez Urząd Dzielnicy Ursynów w tej placówce oświatowej to 5 420 357 zł. W sumie w latach 2018 – 2021 szkoła otrzyma 9 326 743 zł.

Szkoła Podstawowa nr 322 - zakres prac

W ramach prac o wartości  627 570 zł w szkole przy ul. Dembowskiego 9 zaplanowano ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę witryn pionowych, likwidację świetlików, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wartość prac już zakończonych (od 2019 r.)  oraz zaplanowanych (poza pożyczką) przez Urząd Dzielnicy Ursynów w tej placówce oświatowej  to 3 465 373 zł. W sumie placówka w latach 2019 – 2021 otrzyma 4 092 943 zł.

Termomodernizacja przedszkoli

Termomodernizację o wartości 1 mln zł zaplanowano w budynkach dwóch przedszkoli. W Przedszkolu nr 286 (ul. Mandarynki 1) i Przedszkolu nr 401 (ul. Dembowskiego 9) wykonane zostanie ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych. Dodatkowo w Przedszkolu nr 401 zaplanowano modernizację instalacji centralnego ogrzewania.