null

Dodatkowe pieniądze na ochronę środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zieleń drzewa, trawa
Dodatkowe pieniądze na ochronę środowiska

​​​​​​​Ponad 900 tys. zł zostanie przekazanych m.in. na zakup koszy ulicznych z daszkami, płotków, worków do podlewania drzew, czy nasion dla ptaków. Zarząd Dzielnicy Ursynów przyjął uchwałę dotyczącą zmian w budżecie m.st. Warszawy.

- Od dawna przywiązujemy ogromną wagę do ochrony środowiska na Ursynowie. Dlatego na ten cel przesunęliśmy pieniądze zaoszczędzone w przetargach. Ponad 900 tys. zł zostanie przeznaczone na działania, o które wnioskowali mieszkańcy i dzielnicowi radni - mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak.

Na zakup ok. 250 sztuk koszy ulicznych z daszkami przeznaczonych zostanie najwięcej - 500 tys. zł. Jest to kontynuacja prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Ursynów wymiany koszy ulicznych na kosze z daszkiem, które zapobiegają wybieraniu odpadów przez ptaki i zanieczyszczaniu terenu wokół koszy, a także podrzucaniu do koszy ulicznych worków z odpadami komunalnymi. O wymianę koszy postulowali m.in. mieszkańcy oraz Radni Dzielnicy Ursynów: Olga Górna i Paweł Lenarczyk. Kosze mają zostać zlokalizowane zarówno w pasach drogowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów, jak i terenach zagospodarowanych.

Na zakup płotków oraz worków do podlewania drzew przeznaczonych zostanie 200 tys. zł. Za tę kwotę planujemy zakupić ok. 100 mb płotków, w celu zabezpieczenia  roślin przed zniszczeniami i aktami wandalizmu oraz ok. 200 szt. worków do podlewania młodych drzew, aby zachować ich żywotności w pierwszym trzyletnim okresie adaptacji i wzrostu.

W związku z koniecznością wykonania pełnej inwentaryzacji zieleni na działkach, którymi zarządza Urząd Dzielnicy Ursynów, na ten cel przeznaczonych zostanie 200 tys. zł. Inwentaryzacja jest niezbędna do prawidłowego i sprawnego zarządzania drzewostanem, aby móc prawidłowo ocenić ryzyko związane np. ze starymi drzewami. W tym celu  potrzebne jest dokładne poznanie zasobu ilościowego i jakościowego drzew na terenie dzielnicy.

Urząd Dzielnicy Ursynów powraca do organizacji Ursynowskich Eko-prelekcji. Na ten cel przeznaczonych zostanie 15 tys. zł. Spotkania kierowane są do specjalistów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Ich celem jest przekazywanie aktualnej wiedzy prawnej i merytorycznej, wymiana dobrych praktyk, a także wypracowanie ursynowskich standardów z zakresu ochrony przyrody, adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska. Eko-prelekcje są adresowane do osób zajmujących się na co dzień ochroną ursynowskiej przyrody: urzędników, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, administratorów innych obiektów i terenów otwartych. Mile widziani są także wszyscy mieszkańcy, chcący poszerzyć swoją  wiedzę w tym zakresie.

Na zakup nasion dla ptaków przeznaczonych zostanie 7 500 zł. To już z myślą o zimie, która jest dla ptaków w mieście trudnym czasem. Gdy pojawia się pokrywa śnieżna, ptaki mają utrudniony dostęp do pokarmu. Powszechnym zjawiskiem jest karmienie ptaków chlebem i resztkami z naszych stołów, co nie jest zjawiskiem ocenianym pozytywnie przez ornitologów. Dodatkowo, wystawiany chleb dla ptaków staje się pokarmem dla gryzoni, co wpływa na wzrost zagrożenia sanitarnego. Właściwym pokarmem dla części ptaków jest ziarno. Urząd Dzielnicy Ursynów współpracuje z wolontariuszami, mieszkańcami Ursynowa, placówkami oświatowymi, którym co roku przekazuje ziarna pszenicy i słonecznika. W minionym roku zakupiliśmy 3 tony ziarna. Osoby chętne do uczestnictwa w akacji, prosimy o zgłaszanie się we wrześniu na adres e-mail: ursynow.wos@um.warszawa.pl