null

Dodatkowe ponad 31 mln zł do budżetu Ursynowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Monety

Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę w sprawie zwiększenia budżetu dzielnicy na 2022 rok. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty i inwestycje oświatowe, modernizację placu z fontanną przy Parku im. Jana Pawła, zakup książkomatu czy rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wymagają zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Ursynów oraz zgody Rady m.st. Warszawy (sesja planowana na 17.03. 2022 roku).

Wpływy do budżetu 

Dodatkowe 4 mln. zł to wynik podpisania porozumienia i pozyskania dodatkowych środków od inwestora na współfinansowanie hali szermierczej w Szkole Podstawowej nr 340. Kolejne 4 mln 400 tys. zł pochodzą z nagrody przyznanej Dzielnicy Ursynów za najlepsze spośród 18 dzielnic wykonanie budżetu inwestycyjnego w 2020 roku. Pozostałe środki to realizacja dochodów bieżących.

- Bardzo się cieszę, że nasze starania mają wymierny efekt. Do budżetu trafią pieniądze, które możemy wykorzystać na nowe inwestycje i zadania. Mamy już konkretny plan i wiemy gdzie przydadzą się najbardziej – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.  

Na co przeznaczymy pozyskane pieniądze

Największa suma przeznaczona zostanie na wydatki oświatowe, w tym m.in. na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. O szczegółach będziemy informować w kolejnym komunikacie. Planujemy również m.in. modernizację placu z fontanną przy Parku im. Jana Pawła II. W ramach tego zadania 700 tys. zł przeznaczone zostanie na demontaż ławek i stołów, rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, nasadzenia roślin oraz montaż nowych elementów małej architektury. 
230 tys. zł trafi do Zarządu Dróg Miejskich z przeznaczeniem na prace projektowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Jagielską. Kolejne 100 tys. zł na uprzątnięcie i zabezpieczenie terenu tzw. „Fortepianu” przy ul. Cynamonowej. 
Prawie milion zł przekazane zostanie do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji m.in. na modernizację i remonty obiektów, w tym na dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
79 tys. zł planujemy przeznaczyć na zakup książkomatu, który stanie przy Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” oraz roweru cargo do dowozu książek dla potrzeb Ursynoteki. 80 tys. zł z kolei będzie wsparciem dla rozwoju gospodarczego na Ursynowie, po tym jak w urzędzie powstało nowe stanowisko ds. promocji, wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości.