null

Dodatkowe terminy dyżurów doradcy energetycznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika do informacji, szczegóły w treści informacji

Jak bezkosztowo ograniczyć wydatki na ogrzewanie, zużycie energii i wody? Jak wymienić „kopciucha” czy zastosować odnawialne źródła energii? Jak skorzystać z dofinansowania? To bardzo ważne pytania w 2023 roku. A odpowiedzieć na nie mogą doradcy energetyczni.

Dyżury na Ursynowie

W związku z realizacją rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego (Warszawski Panel Klimatyczny - Warszawa 19115) Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej zawarło umowy z pięcioma doradcami energetycznymi, którzy będą świadczyć dla mieszkańców miasta nieodpłatne doradztwo. W ramach dyżurów będzie można uzyskać wiedzę w zakresie modernizacji węglowych źródeł ciepła wraz z przedstawieniem rekomendacji technicznych, poprawy efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Doradcy energetyczni będą świadczyć usługi w terenie, bezpośrednio u mieszkańców, jak również w formie stacjonarnej w punktach doradztwa energetycznego.

Na Ursynowie zaplanowano spotkania:

w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, w sali 136 (I piętro),  w godz. 14.00 – 18.00 w czwartki, w dniach:

 • 9 marca 2023 r., 
 • 6 kwietnia 2023 r.,
 • 11 maja 2023 r.,
 • 15 czerwca 2023 r.,
 • 13 lipca 2023 r.,
 • 10 sierpnia 2023 r.,
 • 14 września 2023 r.,

w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowej 12b, w Miejscu Aktywności Lokalnej, w godz. 10.00 – 18.00, w dniach:

 • 16 marca 2023 r. (czwartek),
 • 21 marca 2023 r. (wtorek),
 • 13 kwietnia 2023 r. (czwartek),
 • 18 kwietnia 2023 r. (wtorek),
 • 18 maja 2023 r. (czwartek),
 • 23 maja 2023 r. (wtorek),
 • 22 czerwca 2023 r. (czwartek),
 • 27 czerwca 2023 r. (wtorek),
 • 20 lipca 2023 r. (czwartek),
 • 25 lipca 2023 r. (wtorek),
 • 17 sierpnia 2023 r. (czwartek),
 • 22 sierpnia 2023 r. (wtorek),
 • 21 września 2023 r. (czwartek),
 • 26 września 2023 r. (wtorek).

Oprócz czasowych dyżurów w poszczególnych dzielnicach doradcy energetyczni pełnią stałe dyżury:

 • Białołęka - w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197 - w środy, czwartki i piątki w godzinach pracy urzędu;
 • Wawer - przy ul. Żegańskiej 2c:

     – poniedziałek w godz. 13.00-19.00
     – wtorek w godz. 8.00-12.00
     – sobota w godz. 8.00-20.00
     – niedziela w godz. 8.00-20.00

Konkretne i ważne informacje

Doradcy będą pełnili dyżury, ale także pracowali w terenie. Oto czego konkretnie będzie można się dowiedzieć od doradcy energetycznego:

Jak wymienić źródło ciepła, instalację grzewczą, przeprowadzić termomodernizację czy zastosować odnawialne źródła energii (OZE). Doradca przeprowadzi wywiad z zainteresowanym modernizacją źródła ciepła lub zastosowania instalacji OZE, dokona analizy stanu technicznego nieruchomości oraz istniejącego systemu grzewczego i zarekomenduje zastosowanie optymalnego źródła ciepła oraz termomodernizacji z podaniem szacunkowego kosztu.

Jak skorzystać z programów dotacyjnych: miejskiego, Czyste Powietrze oraz innych podobnych programów rządowych i samorządowych. Doradca przedstawi dostępne programy wsparcia finansowego wraz ze szczegółowym opisem wysokości i form wsparcia, poinformuje o terminach, wymaganych dla realizacji poszczególnych elementów modernizacji oraz o dokumentach, które są niezbędne  do skorzystania z programu dotacyjnego, a także o miejscu i formie składania wniosku o dofinansowanie.

Jak dokonać termomodernizacji budynków pod nadzorem konserwatora zabytków i obiektów chronionych. Doradca sprawdzi, czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską i poinformuje o możliwych ograniczeniach związanych z przeprowadzeniem modernizacji, a także poinformuje o procedurze związanej z uzyskaniem zgody właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Jak wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Doradca poinformuje o składaniu i wypełnianiu wniosków o stosowanym źródle ciepła, które zostaną wprowadzone do CEEB oraz przeprowadzi wstępną ocenę deklaracji papierowych przed ich przyjęciem przez składającego deklarację.

Przeanalizować rachunki za prąd, gaz, ciepło - z możliwością znalezienia potencjalnych oszczędności (optymalizacja taryf). Na podstawie przedstawionych lub udostępnionych rachunków przez mieszkańca doradca poszuka potencjalnych oszczędności poprzez zastosowanie działań bezkosztowych (np.: zmiana zachowania, zmiana dostawcy, zmiana taryfy), niskonakładowych (np.: naprawa urządzeń, modernizacja urządzeń) oraz wysokonakładowych (np. przeprowadzenie modernizacji budynku lub instalacji w budynku).

Jak obniżyć koszty ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz wody. Doradcy energetyczni podpowiedzą też jak bezkosztowo obniżyć rachunki za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę. Przygotują specjalne prezentacje na temat dobrych praktyk oraz zachowań, które pomogą obniżyć zużycie energii i wody w budynkach, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowania.

Jak składać wnioski o dofinansowanie. Doradca przeprowadzi wstępną ocenę wniosków o dofinansowanie w formie papierowej przed ich przyjęciem i złożeniem. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie z miejskiego programu dotacyjnego doradca może złożyć wniosek w imieniu mieszkańca. 
Z doradcą energetycznym można również kontaktować się bezpośrednio telefonicznie i mailowo –
p. Sebastian Wardak, e-mail: ext.swardak@um.warszawa.pl, tel.  509 795 673.