null

Dotacje na działania kulturalne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zielona. słoneczna polana, na której po lewej stronie siedzą w kapeluszach widzowie, a po prawej przechadzają się dwie eleganckie aktorki w płócienno-koronkowych strojach. Za nimi kram z kolorowymi drewnianymi zabawkami: bocianami, kózkami, krówkami…

300 tys. zł w tym roku zostanie przeznaczonych na działania kulturalne, takie jak koncerty, warsztaty, wystawy czy zajęcia taneczne. Prezydent m.st. Warszawy ogłosił wyniki konkursów dotacyjnych.

- To bardzo wartościowe projekty, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców Ursynowa. Wystarczy wymienić dwa wydarzenia organizowane nie po raz pierwszy: koncerty w plenerze i bajki dla najmłodszych. Dzięki dotacjom mieszkańcy dzielnicy mają dostęp do darmowych wydarzeń i zajęć. A naprawdę jest w czym wybierać – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.  

Organizacje typowane są przez przedstawicieli Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawa, rekomendowane przez Zarząd Dzielnicy Ursynów i ostatecznie zatwierdzane przez Prezydenta m.st. Warszawy. W swoich programach stwarzają mieszkańcom warunki do aktywnego, czynnego uczestnictwa w różnorodnych formach działań artystycznych i kulturalnych o walorach edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi zainteresowań, służą nabywaniu umiejętności i umożliwiają pozyskiwanie wiedzy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Proponowane działania to m.in. warsztaty edukacyjne, plenerowa zabawa malarska, przedstawienia amatorskiej grupy teatralnej, warsztaty storytellingu, warsztaty plastyczne, teatrzyki cieni, warsztaty rękodzielnicze, artystyczne, arts&craft, wystawa prac małych artystów, amatorskie zajęcia taneczne, warsztaty literackie, fotografii, aktorskie, rysunku, bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci, wspaniałe koncerty, interaktywne spotkania z kolędowaniem, spacery przyrodniczo-teatralne, bajki dla najmłodszych w plenerze.

W sumie na działania kulturalne przeznaczono 300 tys. zł. Kwota została podzielona -  130 tys. zł przeznaczono na edukację kulturalną oraz wspieranie rozwoju i popularyzację artystycznej twórczości amatorskiej i 170 tys. zł na upowszechnianie kultury oraz ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa.

Wyniki konkursów: