null

Dwie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie widać po lewe stronie szyby szklanego budynku i jedną planszę z napisem szkoła i harcerstwo w tle widać niebo po prawej i drzewa
Autor: UD Ursynów

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę śmierci Mirona Białoszewskiego, poety, prozaika, dramatopisarza. Wystawę Miron Białoszewski można oglądać przed Urzędem Dzielnicy Ursynów, od strony al. KEN. Druga wystawa – Jan Rodowicz „Anoda”: człowiek legenda, została umieszczona w oknach urzędu, również od strony al. KEN. Gdyby żył obchodziłby swoje 100. urodziny.

Miron Białoszewski

Twórczości Mirona Białoszewskiego nie można w żaden sposób jednoznacznie zakwalifikować. „Poeta osobny” związany z pokoleniem wojennym znacznie odbiegał od nich poetyką swojej twórczości. Z wyboru był outsiderem, nie uczestniczył w życiu politycznym, unikał wiązania się z organizacjami i grupami poetyckimi.

Powstanie Warszawskie przeżył wśród ludności cywilnej. W czasie godziny „W” 1 sierpnia 1944 r. znajdował się na ul. Chłodnej, skąd po kilku dniach wraz z ludnością uciekającą przed Niemcami, atakującymi od strony Woli, znalazł się na Starym Mieście. Krótko przed kapitulacją tej dzielnicy przeszedł kanałami z placu Krasińskich na ul. Warecką, a później do Śródmieścia Południowego. Po kapitulacji powstania trafił do obozu w Pruszkowie, skąd wraz z ojcem został wywieziony do obozu tymczasowego w Lamsdorf.  W 1970 r. Miron Białoszewski opublikował "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego", napisany z punktu widzenia cywila, zwyczajny, prawdziwy, bez patosu.

Wystawa poświęcona M. Białoszewskiemu i jego twórczości w warstwie plastycznej jest rysowana przez młode pokolenie grafików: Dominikę Rytel i Krzysztofa Niemirkę. Wydarzenia powstania oraz dorobek poety wciąż inspirują ich do aktywnych, twórczych i patriotycznych przeżyć.

Jan Rodowicz „Anoda”: człowiek legenda

„Był przykładem tego, jak trzeba żyć. I w czasach spokojnych, i w czasach nienormalnych” – tak o Janie Rodowiczu „Anodzie” mówił jego kolega z oddziału, żołnierz Batalionu „Zośka”, Henryk Kończykowski „Halicz”. Słowa te trafnie charakteryzują postawę życiową Jana Rodowicza, człowieka legendy, który żył zaledwie 26 lat, ale jego życiorysem można by obdzielić kilkoro osób.

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana została przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Opowiada o życiu i śmierci jednego z bohaterów Szarych Szeregów, żołnierza legendarnego batalionu AK „Zośka”, przybliża jego działalność konspiracyjną, m.in. udział w słynnej akcji pod Arsenałem z 26 marca 1943 r., walkę w Powstaniu Warszawskim oraz aktywność w konspiracji antykomunistycznej w 1945 r. Przypomina także o jego tragicznej śmierci w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 7 stycznia 1949 r. Autorem wystawy jest dr Paweł Rokicki.

W wystawie wykorzystano zdjęcia z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Szkolnego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz fotografie autorskie: Przemysława Benkena, Juliusza B. Deczkowskiego „Laudańskiego”, Piotra Waglewskiego i Piotra Życieńskiego.