null

Dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” wybrany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budynek Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy

Pracę rozpoczyna właśnie pierwszy dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Prezydent m.st Warszawy Rafał Trzaskowski zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej, która jednogłośnie wskazała na to stanowisko Krzysztofa Czubaszka.

Dyrektor Krzysztof Czubaszek przedstawił autorski program, który jest zrównoważoną i ciekawą propozycją kulturalną, uwzgledniającą potrzeby mieszkańców Ursynowa oraz rezultaty przeprowadzanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów konsultacji społecznych. Najnowocześniejszy w stolicy dom kultury, zyskał doświadczonego w obszarze kultury człowieka i skutecznego menedżera. Efekty jego pracy z pewnością zostaną docenione przez mieszkańców – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Człowiek kultury i mieszkaniec Ursynowa

Krzysztof Czubaszek jest doktorem nauk humanistycznych. Większość swojego zawodowego życia spędził w dzielnicy Śródmieście, ale od ponad dwudziestu lat jest mieszkańcem Ursynowa. To człowiek związany ze środowiskiem kulturalnym.

Pracował na stanowisku naczelnika w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście. Do głównych jego obowiązków należało organizowanie wydarzeń i projektów kulturalnych oraz współpraca i nadzór nad instytucjami kultury. Pełniąc funkcję zastępcy burmistrza oraz burmistrza Śródmieścia był zaangażowany w sprawy kultury i sprawował bezpośredni nadzór nad Wydziałem Kultury i Promocji, Biblioteką Publiczną oraz Domem Kultury „Śródmieście”.

Ważnym elementem jego ścieżki zawodowej jest edukacja związana z kulturą. Ukończył wyższe studia magisterskie na kierunku filologia polska – specjalność animacja kultury i nauczycielska, a także studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej i mediów oraz zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury.

 

Ursynowskie Centrum Kultury

W grudniu 2020 roku Rada m.st. Warszawy przyznała 18 mln zł na działalność Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” na lata 2021-2024. Rada przyjęła także uchwałę o utworzeniu nowej instytucji kultury oraz nadaniu jej statutu. Nazwa „Alternatywy” została wybrana w październiku 2020 roku, spośród ponad 500 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. Na tę właśnie nazwę oddano blisko dwa tysiące głosów.