null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działająca na Ursynowie Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Ursynowie. DKDS działa w naszej Dzielnicy od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach;
 • współpraca z Dzielnicą Ursynów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy;
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 • występowanie do władz dzielnicy i miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
 • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami.

------------------------------------------------------------------------------ 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, które odbędzie się 18 stycznia 2023 r. o godz. 18.00

Miejsce: Ratusz Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala nr 136                                                
Przewidywany czas (1,45h): 18.00 - 20.00 

Projekt porządku obrad:
•    podsumowanie działalności DKDS za 2022 r.
•    wybory Prezydium - zmiana na stanowisku Przewodniczącego
•    Przygotowania do Balu Niepełnosprawnych  - luty 2023
•    ogłoszenia i informacje z Ursynowskiej Rady Seniorów, Branżowych Komisji Dialogu Społecznego, ursynowskich organizacji

Sprawy różne, wolne wnioski (propozycje prosimy wnosić na dkdsursynow@gmail.com do 17.01.2023 lub osobiście przed posiedzeniem) 

Proszę o potwierdzenie obecności przedstawiciela organizacji do dnia 16.01.2023

Zapraszamy również na facebook.com/dkds.ursynow

------------------------------------------------------------------------------ 

Prezydium:

Katarzyna Czaplicka-Faryna – Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji
Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła
dkdsursynow@gmail.com

Elżbieta Kamińska – Wiceprzewodnicząca
Fundacja Rodzice Szkole 

Magda Dąbrowska - Sekretarz
Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka

Kontakt z  Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

 • Iwona Janowska
  Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów
  e-mail: promocja@ursynow.pl
  tel. 22  443 73 54
Kontakt z  DKDS Ursynów:  dkdsursynow@gmial.com

 

AKTYWNY URSYNÓW. Dzielnicowy Informator Organizacji Pozarządowych (plik do pobrania)

Aktualna oferta dla Twojego NGO 

 

Zapraszamy również na facebook.com/dkds.ursynow

Załączniki: