null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działająca na Ursynowie Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Ursynowie. DKDS działa w naszej Dzielnicy od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach;
  • współpraca z Dzielnicą Ursynów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy;
  • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
  • występowanie do władz dzielnicy i miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
  • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami.

Prezydium:

Katarzyna Czaplicka-Faryna – Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji
Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła
dkdsursynow@gmail.comtel. 518 308 338

Grzegorz Chmielewski – Wiceprzewodniczący
Fundacja Sztuka i Pasja

Magda Dąbrowska - Sekretarz
Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka

Anna Tomasik – Członek Prezydium
Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TOP-ART

Kontakt z  Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

Kontakt z  DKDS Ursynów:  dkdsursynow@gmial.com


AKTYWNY URSYNÓW. Dzielnicowy Informator Organizacji Pozarządowych (plik do pobrania)

Aktualna oferta dla Twojego NGO 

Zapraszamy również na facebook.com/dkds.ursynow

Załączniki: