null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

18 listopada 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - serdecznie zapraszamy. 

Miejsce: Ratusz Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala nr 136    

Przewidywany czas (1,45h): 18.00 - 19.45 


Agenda spotkania:
•    omówienie projektów konkursów na 2022 - na tą część spotkania zapraszamy przedstawicieli wydziałów organizujących konkursy
•    wybory przedstawicieli DKDS do komisji konkursowych na rok 2022
•    zmiany w procedurach konkursowych
•    program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku oraz program rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi
•    plany działań w ramach DKDS na grudzień 2021 i początek roku 2022
•    ogłoszenia i informacje z Ursynowskiej Rady Seniorów, Branżowych Komisji Dialogu Społecznego, ursynowskich organizacji
•    sprawy różne, wolne wnioski (propozycje prosimy  wnosić na dkdsursynow@gmail.com do 17.11.2021 lub osobiście przed posiedzeniem)


Zastrzegamy możliwość przeniesienia posiedzenia na inny termin w razie konieczności organizacji spotkania on-line. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Działająca na Ursynowie Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Ursynowie. DKDS działa w naszej Dzielnicy od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach;
 • współpraca z Dzielnicą Ursynów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy;
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 • występowanie do władz dzielnicy i miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
 • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami.

------------------------------------------------------------------------------ 

Prezydium:

Elżbieta Kamińska – Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji
Fundacja Rodzice Szkole
dkdsursynow@gmail.com
tel. 602 693 792

Kinga Szozda – Wiceprzewodnicząca
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”

Katarzyna Czaplicka-Faryna - Sekretarz
Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła

Kontakt z  Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

 • Iwona Janowska
  Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów
  e-mail: promocja@ursynow.pl
  tel. 22  443 73 54
Kontakt z  DKDS Ursynów:  dkdsursynow@gmial.com

 

AKTYWNY URSYNÓW. Dzielnicowy Informator Organizacji Pozarządowych (plik do pobrania)

Aktualna oferta dla Twojego NGO 

Załączniki: