null

Dzielnicowe Centrum Integracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnicowe Centrum Integracji realizuje program, którego celem jest tworzenie spójnego systemu pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do głównych zadań Centrum należy diagnozowanie problemów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy, pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dziecka zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz koordynowanie przyjęć do oddziałów integracyjnych w przedszkolu/szkole. Rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczyciele przedszkoli i szkół w Dzielnicowym Centrum Integracji mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje. Koordynator Dzielnicowego Centrum Integracji w Dzielnicy Ursynów: Beata Mierzejewska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 ul. Migdałowa 4 lok. 46 telefon 22 648 68 37 e-mail :  ppp19@edu.um.warszawa.pl dyżur : poniedziałek 14.00-18.00 

  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

PPP nr 18 ul. Koncertowa 4, tel. 22 643 78 08 https://ppp18war.home.pl/ - PPP nr 19 ul. Migdałowa 4 lok. 46 tel. 22 648 68 37 http://ppp19.eu/

  • Przedszkola :

Przedszkole Integracyjne nr 394 ul. Teligi 1, tel. 22 641 52 16 https://p394.szkolnastrona.pl/ - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 412 ul. Pála Telekiego 8, tel. 22 544 06 50 https://przedszkole412.edupage.org/ - Przedszkole Specjalne nr 213 ul.Teligi 1, tel. 22 643 75 59 http://www.ps213.szkolna.net/

  • Szkoły Podstawowe:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 ul. Mandarynki 1,  tel. 22 648 79 29, 648 41 64 http://www.sp330.waw.pl/ - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 343 Ul. Kopcińskiego 7, tel. 644 37 23, 643 84 54 http://sp343.edu.pl/
  • Liceum Ogólnokształcące:
LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hiszfelda 11, tel. 22 643 10 77, 644 5445 http://liceum63.edu.pl/ Zachęcamy również do skorzystania z serwisu  Pomoc Dziecku.      
Zobacz galerię (30 zdjęć)