null

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest organizacją pożytku publicznego. Od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości. Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia. Ważnym elementem programu FAR jest istnienie grup regionalnych. www.far.org.pl