null

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Specjalizuje się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Pomaga osobom niepełnosprawnym z całej Polski. Działa wielowymiarowo – począwszy od organizacji szkoleń, poprzez doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pomaga pracodawcom wyszukać odpowiednich pracowników, jak również wspiera ich w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń bądź przystosowania stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika. Prowadzi bazę pośrednictwa pracy on-line. Podejmuje inicjatywy zapobiegające marginalizacji środowiska, wspiera osoby niepełnosprawne w ekonomicznym usamodzielnianiu się i w dążeniu do samorealizacji. Fundacja powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzi Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Opolu i Białymstoku. www.fpmiinr.org.pl