null

Fundacja Synapsis

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarejestrowana w 1990 r., w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest umacnianie więzi rodzinnych i społecznych. Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom poprzez: program bezpośredniej, terapeutycznej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom; program wczesnej, intensywnej, środowiskowej terapii dla małych dzieci z autyzmem; program promocji misji Fundacji, problemów autyzmu, akcji charytatywnych; budowanie ogólnopolskiego systemu pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem we współpracy z organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz tej grupy społecznej, oraz administracją rządową i samorządową; wspieranie organizacji pozarządowych, inicjatyw rodzin, środowisk lokalnych - szkolenie, pomoc w tworzeniu placówek terapeutycznych, edukacyjnych i pomocowych dla dzieci i osób z autyzmem; program ogólnopolskich szkoleń dla profesjonalistów i rodziców w zakresie problematyki autyzmu ("Autyzm-Akademia dla NGOs"); program wydawniczy - materiały informacyjne i szkoleniowe; program pomocy terapeutycznej dla dorosłych osób z autyzmem - Klub FORUM; budowę przedsiębiorstwa społecznego i "domu grupowego" w ramach Ośrodka "DOM&PRACA" dla dorosłych osób z autyzmem w Wilczej Górze, w gminie Lesznowola pod Warszawą ("Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa"). W Ośrodku Informacyjno-Prawnym możliwe jest uzyskanie bezpłatnych informacji w zakresie uprawnień i świadczeń przysługujących dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom i opiekunom, a także ogólnych porad merytorycznych dotyczących autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwojowych oraz  dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób z autyzmem. Informacji i porad udzielają także lokalne organizacje zrzeszone w Porozumieniu Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i z Pokrewnymi Zaburzeniami oraz ich rodzin AUTYZM-POLSKA. Fundacja współpracuje z Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. www.synapsis.waw.pl