null

Fundacja TUS

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Fundacja TUS” od 2003 roku prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmując też działania na rzecz zmian społecznych postaw wobec grup wykluczonych. W latach 1993 – 2004 Fundacja prowadziła transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2005 roku „Fundacja TUS’ rozpoczęła działania na mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy, prowadząc Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. Fundacja TUS” prowadzi także cykliczne szkolenia i warsztaty dla studentów architektury politechniki warszawskiej prowadzone pod hasłem „Niepełnosprawność, co to naprawdę znaczy?” Studenci poruszający się na wózku inwalidzkim lub z zawiązanymi oczami próbują załatwić różne sprawy studenckie w dziekanacie, w bibliotece itp. Fundacja prowadziła też szereg innych szkoleń dotyczących obsługi niepełnosprawnych klientów – m.in.: dla pracowników: stacji paliwowych, sklepów meblowych, księgarni, kierowców komunikacji miejskiej. W trakcie tych  szkoleń uczestnicy dowiadywali się jak  zachować się w kontakcie z  niepełnosprawnym klientem i jakich zachowań się wystrzegać. Od 2007 r. w ramach projektu „Niepełnosprawnik po Warszawie” Fundacja TUS prowadzi szkolenia dotyczące dokonywania i zbierania pomiarów budynków użyteczności publicznej na terenie Warszawy. Pracownicy Fundacji przez wiele lat współtworzyli programy telewizyjne i radiowe dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych: „Wrażliwość na niepełnosprawność” i „Stacja Akceptacja” w Radiu Plus oraz „Integracja” w TVP 3. Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze: prowadziła m.in monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminach i powiatach na Mazowszu, a także badania pozwalające na zdiagnozowanie Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (PPDnRON) we wszystkich powiatach woj. mazowieckiego i lubelskiego. Od września 2008 r. Fundacja w ramach projektu „Agenda 22 jako narzędzie tworzenia strategii i programów operacyjnych z zakresu polityki społecznej” opracowuje narzędzie ułatwiające tworzenie Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wieloletnia działalność Fundacji TUS została doceniona następującymi nagrodami: Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej w 1995roku. Medal 400 lat Stołeczności Warszawy dla Piotra Todysa - Prezesa Fundacji TUS (1996 r.) wyróżnienie Pro Publico Bono w konkursie Prezesa Rady Ministrów na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia  1989-1999 (1999 r.) tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” dla projektu „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy.” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” (2007) tytuł „W pełni zaradni” w konkursie Escadra Group Więcej informacji na www.tus.org.pl Kontakt: ul. Jana Pawła Woronicza 29A 02 - 640 Warszawa numer telefonu: 22 852-01-82 adres e-mail: tus@tus.org.pl