null

Fundacja Widzialni

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Celem Fundacji Widzialni jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej w Internecie. Widzialni to jedyna inicjatywa w Polsce, w której partnerami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski i Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, specjaliści z dziedziny użyteczności, dostępności, programowania i grafiki. www.widzialni.eu