null

Historyczne składy Zarządu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Gminy Warszawa Ursynów* w latach 1994-1998

Stanisław Faliński - Burmistrz Gminy Warszawa-Ursynów (od 5.07.1994 do 24.11.1998)
Tomasz Grochulski - Zastępca Burmistrza ds. Technicznych i Mieszkalnictwa (16.08.1994 do 24.11.1998)
Krzysztof Skoczkowski - Zastępca Burmistrza ds. Obywateli (16.08.1994 do 24.11.1998)
Janusz Nowak - Zastępca Burmistrza Gminy ds. Zagospodarowania Przestrzennego (16.08.1994 do 24.11.1998)
Anna Polarczyk - Członek Zarządu ds. Oświaty (16.08.1994 do 24.11.1998)
Jan Napierski - Członek Zarządu ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami (od 16.08.1994 do 3.10.1995)
Krzysztof Piotrowski - Członek Zarządu ds. Promocji Gospodarczej (od 16.08.1994 do 17.10.1995)
Barbara Rudzińska - Członek Zarządu ds. Promocji Gospodarczej (od 7.11.1995 do 24.11.1998)
Tadeusz Tunicki - Skarbnik Gminy Halina Wolska - Sekretarz Gminy * W latach 1994-2002 istniała Gmina Warszawa-Ursynów.  


Zarząd Gminy Warszawa Ursynów* w latach 1998-2002

Stanisław Faliński - Burmistrz Gminy Warszawa-Ursynów (od 24.11.1998 do 9.12.2002)
Tomasz Grochulski - Zastępca Burmistrza ds. Technicznych i Mieszkalnictwa (od 24.11.1998 do 9.12.2002)
Krzysztof Skoczkowski - Zastępca Burmistrza ds. Obywatelskich (od 24.11.1998 do 9.12.2002)
Janusz Nowak - Zastępca Burmistrza Gminy ds. Zagospodarowania Przestrzennego (od 24.11.1998 do 5.09.2000)
Zygmunt Górczyński - Zastępca Burmistrza ds. Promocji Gminy (od dnia 24.10.2000 do 9.12.2002,  od 24.11.1998 do 24.10.2000 - Członek Zarządu ds. Promocji Gminy)
Zbigniew Adamczyk - Członek Zarządu ds. Ochrony Zdrowia  (od 24.11.1998 do 9.12.2002)
Jacek Galas - Członek Zarządu ds. Oświaty (od 24.11.1998 do 9.12.2002)
Jacek Ryszkowski - Członek Zarządu - Główny Architekt Gminy (od 24.10.2000 do 9.12.2002) Tadeusz Tunicki - Skarbnik Gminy Halina Wolska - Sekretarz Gminy

* W latach 1994-2002 istniała Gmina Warszawa-Ursynów.  

 

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2002-2006

Tomasz Sieradz - Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 9.12.2002 do 12.11.2003) Andrzej Machowski - Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 12.11.2003 do 18.12.2006)
Paweł Bujalski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 12.11.2003 do 16.12.2003)
Jan Dziubecki - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 27.01.2004 do 18.12.2006)
Jerzy Guz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 9.12.2002 do 24.04.2003)
Artur Jagnieża - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 9.12.2002 do 18.12.2006)
Paweł Komorowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 12.11.2003 do 18.12.2006)
Robert Lasota - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 9.12.2002 do 18.12.2006)  


Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2006-2010

Tomasz Mencina - Burmistrz  Dzielnicy Ursynów (od 18.12.2006 do 7.04.2009)
Urszula Kierzkowska - Burmistrz Dzielnicy Ursynów  (od 7.04.2009 do 14.12.2010)
Bożidar Blażević - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 18.12.2006 do 7.04.2009)
Jolanta Dąbek - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 3.08.2009 do 14.12.2010)
Dariusz Wosztyl - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 18.12.2006 do 7.04.2009)
Piotr Zalewski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy(od 18.12.2006 do 14.12.2010)
Ryszard Zięciak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 3.08.2009 do 14.12.2010)
Bogdan Żuber - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 7.04.2009 do 14.12.2010)


Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2010-2015

Piotr Guział - Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (od 15.12.2010 do 19.12.2014) Andrzej Bittel - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (od 15.12.2010 do 16.04.2013)
Witold Kołodziejski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (od 15.12.2010 do 12.01.2015)
Piotr Machaj - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (od 15.12.2010 do 12.01.2015)
Janina Rogg - Zastępca Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (od 15.12.2010 do 12.01.2015)
Lech Skowron - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (od 18.04.2013 do 12.01.2015)

Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w latach 2014-2018

Robert Kempa - Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Łukasz Ciołko - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Rafał Miastowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Antoni Pomianowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Piotr Zalewski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Wojciech Matyjasiak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy