null

II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu  ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. 

Załączniki: