Wydarzenie

null

II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
09.12.2022 16:00 - 09.12.2022 18:00
Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów, wejście od strony Gandhi
Autor: UDU

​​​​​​​Zapraszamy na II Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się 9 grudnia 2022 r., o godzinie 16.00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala nr 136.

Porządek obrad:

 1. Uroczyste otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  z dnia 2 listopada 2022 r.

 4. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranych Radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie powołania stałych Komisji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 7. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 8. Przedstawienie sprawozdania z prac Młodzieżowej Rady Warszawy przez Delegatów.

 9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zapytania, postulaty i inicjatywy radnych.

 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

 12. Uroczyste zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Antoni Kowalski