null

Inclusion Europe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Inclusione Europe, czyli Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, jest organizacją działającą pod hasłem „Szacunek, Solidarność oraz Integracja osób z niepełnosprawnością umysłową". Jej obszarem działania jest kształtowanie polityki europejskiej z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych umysłowo. Współpracuje w tym celu z Parlamentem Europejskim, Radą Europy, Komisją Europejską i europejskimi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. www.inclusion-europe.org/main.php?lang=PL&level=2&s=163&mode=section