null

Informacja o planowanej wycince 4 sztuk drzew (ul. Prawdziwka)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 31 sierpnia 2021 r. otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzję na usunięcie topól rosnących na działce ewidencyjnej nr 7 obr. 1-12-12.

Wycinka drzew jest konieczna ze względu na ich zagrażający stan. Usunięcie drzewa nastąpi do 30.11.br.
Jednocześnie Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował nasadzenie zastępcze w liczbie minimum 4 sztuk drzew.