null

Informacja o przyznaniu dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) informuje, że wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. W związku z powyższym wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 należy złożyć do 31 października 2017 r. W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dziecka:
  1. rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne,
  2. w wieku powyżej 16 roku życia (kontynuującego naukę w szkole ponadgimnazjalnej), ww. świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem dostarczenia – zaświadczenia ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018.
Powyższe świadczenia zostaną wypłacone w przypadku dostarczenia zaświadczenia ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole:
  1. po 10 września br.– wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2017 r.