null

Inicjatywa lokalna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
baner_new_inicjatywa11 lipca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. W ślad za uchwałą Prezydent m.st Warszawy wydała zarządzenie nr 5069/2013 z dnia 7 października 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z nimi mieszkańcy Warszawy mogą sami albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych składać wnioski o realizację inicjatyw lokalnych i otrzymać wsparcie Miasta. We wniosku oprócz opisania planowanego przedsięwzięcia należy też określić wkład własny, który może być wskazany jako praca społeczna mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu, wkład rzeczowy (np. farby, narzędzia, udostępnienie pomieszczeń) lub wkład finansowy. Urząd m.st. Warszawy nie może bezpośrednio przekazać środków finansowych grupie mieszkańców, ale może np. kupić materiały lub sfinansować usługi, wesprzeć organizacyjnie, lub wypożyczyć niezbędny sprzęt. Informacje o tym jak zrealizować inicjatywę lokalną znajdą Państwo w przewodniku DZIAŁAJ W SWOJEJ OKOLICY! INICJATYWY LOKALNE – KROK PO KROKU. UCHWAŁA NR LXI/1692/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne. ZARZĄDZENIE NR 5069/2013 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. www.inicjatywa.um.warszawa.pl

dzialajmy_lokalnie_tabela_form_wspolpracy