null

Inwestujemy na Zielonym Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Inwestycje na Zielonym Ursynowie
Autor: UD Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów informuje o dodatkowych środkach w wysokości ponad 4,2 mln zł, które do 2023 roku zostaną przeznaczone na inwestycje na Zielonym Ursynowie. Zaplanowane prace poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części dzielnicy. Zamierzamy zrealizować cztery złożone zadania inwestycyjne. Dzielnica Ursynów jest na ostatnim etapie pozyskania środków finansowych – głosowanie radnych miejskich odbędzie się już 18 marca.

- Kontynuujemy tak istotne dla mieszkańców Zielonego Ursynowa prace związane z modernizacją urządzeń wodnych oraz budową kanalizacji deszczowej. Przypomnę o wykonanych w 2016 r. i 2019 r. odwodnieniach ulic Farbiarskiej, odwodnieniach ulicy Ludwinowskiej w latach 2016-2017 oraz ul. Transportowców w 2020 r. Warto także wspomnieć o rekultywacji Jeziora Zgorzała w latach 2012-2014, Stawów Wąsal i Pozytywka w latach 2012-2013 oraz przebudowie rowów przy ul. Trombity i przy ul. Słomki w roku 2019. Dodatkowe środki finansowe pozwolą na kolejne ważne inwestycje w tym rejonie – informuje Robert Kempa, Burmistrz Dzielnicy Ursynów. – Znaczną kwotę przeznaczymy także na oczekiwaną przez mieszkańców modernizację infrastruktury drogowej oraz na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 96 – dodaje.

Dodatkowe środki zaplanowano w następujących zadaniach inwestycyjnych:

  • Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa – łącznie w latach 2022-2023 dodatkowo 1.350.000 zł
  • Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych – łącznie w latach 2022-2023 dodatkowo 450.000 zł
  • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa – łącznie w latach 2022-2023 dodatkowo 1.700.000 zł
  • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 – łącznie w latach 2022-2023 dodatkowo 737.492 zł