null

Jak zarejestrować działalność gospodarczą na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów
tel.: 22 443 73 88 , faks: 22 443 72 91 , p. 419,
e-mail: ursynow.wdg@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Wpisu do CEIDG można dokonać:

  1. online – na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: bądź na stronie Biznes.gov.pl

  2.  osobiście w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 – I piętro, stanowisko 19 (wizytę można umówić na stronie: https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub pod numerem telefonu: 22 443 73 86),

  3. przesyłając listem poleconym wniosek, który opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.