null

Jaki plan miejscowy dla rejonu św. Katarzyny cz II?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dla mpzp

Wyłożenie planu do publicznego wglądu.

Rejon objęty planem stanowi pozostałość po dawnej rezydencji rodziny Potockich, która przez lata ulegała stopniowej dewastacji. Z pierwotnego założenia pozostał dziś jedynie zarys stawu (Księży Staw) oraz starodrzew w północno-wschodniej części obszaru. Fragment historycznego założenia parkowego z terenami podskarpowymi jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej.

Zapraszamy na konsultacje społeczne, które trwać będą od 20 czerwca do 25 lipca 2022 r.

więcej na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego