null

Jan Rodowicz „Anoda”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pomnik upamiętniający Jana Rodowicza „Anodę”
Autor: UD Ursynów

Pomnik upamiętniający Jana Rodowicza „Anodę” (ur. 7.03.1923 r., zginął 7.01.1949 r.) harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, powstaniec warszawski – zgrupowanie „Radosław” – pułk „Broda 53″ – batalion „Zośka” – 2. kompania „Rudy” – III pluton „Felek” – zastępca dowódcy plutonu oraz Delegatury Sił Zbrojnych, porucznik.

Szlak bojowy: Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście Północ – Górny Czerniaków – przeprawa przez Wisłę.

W czasie Powstania Warszawskiego czterokrotnie ranny: 9.08.1944 r. ciężko ranny w lewe płuco na terenie szkoły przy ul. Spokojnej 13 (Wola), 15.09.1944 r. na ul. Wilanowskiej 1 (Czerniaków) ranny w lewe ramię i łopatkę z potrzaskaniem kości, 16.09.1944 r. ranny odłamkami granatnika w lewą rękę.

Odznaczony Virtuti Militari V klasy (11.08.1944 r. za udział w ataku na ul. Sołtyka), Krzyż Walecznych po raz pierwszy (kwiecień 1943 r. za akcję „Meksyk II”), Krzyż Walecznych po raz drugi (kwiecień 1944 r. za akcję „Jula”), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1994 r. – pośmiertnie), Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2008 r. – pośmiertnie), Krzyż Armii Krajowej.

Obelisk odsłonięto w dniu 03.03.2013 r. usytuowany jest w pasie zieleni pomiędzy ulicami Jana Rodowicza „Anody” i Rosoła przy skrzyżowaniu z ul. Ciszewskiego.

Pomnik powstał przy udziale młodego architekta Leszka Włochyńskiego, według projektu Wojciecha Świątkowskiego. Ufundowany został przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” przy wsparciu finansowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

JAN RODOWICZ „ANODA” 1923-1949
PORUCZNIK ARMII KRAJOWEJ BAONU „ZOŚKA”
KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI
I DWUKROTNIE KRZYŻA WALECZNYCH
ZA UDZIAŁ W AKCJI POD ARSENAŁEM
W CELESTYNOWIE WILANOWIE I WALKACH W POWSTANIU WARSZAWSKIM
HARCERZ, STUDENT WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ARESZTOWANY 24 XII 1948 R., ZGINĄŁ 7 I 1949 R.
W TRAKCIE ŚLEDZTWA W MINISTERSTWIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
WALCZYŁ O WOLNĄ POLSKĘ