null

Jest pozwolenie na budowę Parku Polskich Wynalazców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: UD Ursynów

Ważny krok w kierunku powstania Parku Polskich Wynalazców. Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał w piątek, 27 sierpnia, pozwolenie na budowę parku. Obecny projekt uwzględnia liczne uwagi mieszkańców, zgłoszone w 2021 roku. Kolejnym krokiem jest ogłoszenie przetargu na budowę parku. Szacujemy, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa, a wiosną 2023 roku prace zostaną zakończone. Urząd przedstawia wizualizacje przyszłego parku.

Szacowany koszt całej inwestycji to niespełna 5 mln zł. Milion złotych urząd pozyskał od samorządu województwa, a ponad 2 mln zł z byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Park Polskich Wynalazców to jeden z pięciu parków, które władze m. st. Warszawy i władze Ursynowa chcą zrealizować na terenie dzielnicy. Nie mogę się już doczekać zakończenia wszystkich prac, tak aby mieszkańcy mogli korzystać z nowych parków – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Pozostałe parki to: Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park im. Romana Kozłowskiego (czyli okolice słynnego „wieloryba”), wschodnia część Parku Przy Bażantarni, a także park linearny nad tunelem POW.

Poświęciliśmy dużo czasu i pracy, aby park spełniał oczekiwania przyszłych użytkowników. Osiągnęliśmy kompromis, uwzględniający zarówno potrzeby mieszkańców wypracowane w konsultacjach w latach 2015-2016, jak i uwagi, które pojawiły się jeszcze w tym roku. Park Polskich Wynalazców będzie funkcjonalnym i dostępnym dla wszystkich grup mieszkańców parkiem miejskim przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony przyrody w obszarze zurbanizowanym - mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak.

Głoś mieszkańców - zmiany w koncepcji parku

W wyniku postulatów kierowanych do Urzędu Dzielnicy Ursynów przez mieszkańców w styczniu i na początku lutego 2021 roku oraz dyskusji podczas posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, władze dzielnicy, wspólnie z projektantami podjęli decyzję o wprowadzeniu kolejnych zmian w koncepcji. Uwzględnione zmiany wychodzą naprzeciw większości wniosków mieszkańców i radnych, ale też nie naruszają podstawowych założeń koncepcyjnych Parku Polskich Wynalazców. Wprowadzenie części postulatów uniemożliwiłoby bowiem realizację w parku najważniejszych funkcji, które zostały przez mieszkańców wypracowane w konsultacjach w latach 2015-2016.

Troska o przyrodę

W 2021 roku urząd zlecił Mazowiecko-Świętokrzyskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu wykonanie opinii środowiskowej, badającej wpływ planowanej inwestycji na przyrodę Parku Polskich Wynalazców. Wcześniej, w 2016 roku, ten sam podmiot wykonywał kompleksową inwentaryzację przyrodniczą. Działanie to było podyktowane troską o środowisko naturalne. Realizowana inwestycja nie wymaga
- zgodnie z prawem - przeprowadzenia takiej oceny. Przed jej wydaniem przeprowadzono kontrole terenu w celu wykonania ogólnej charakterystyki aktualnego stanu środowiska przyrodniczego.

„W żaden sposób nie zakłóci funkcji istniejących ekosystemów, wręcz przeciwnie – korzystnie wpłynie na podniesienie walorów krajobrazowo-przyrodniczych miejsca, zwiększy różnorodność biologiczną i jednocześnie zapewni bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie terenu” – czytamy w opinii.

W ramach inwestycji stworzone zostaną dodatkowe siedliska fauny w postaci miejsc lęgowych dla ptaków, budek dla jeży, hoteli dla owadów, a także bazy pokarmowej dla tych zwierząt.

Żadne zdrowe drzewo nie zostanie wycięte

 

W celu budowy infrastruktury parkowej nie zostaną wycięte żadne zdrowe drzewa lub krzewy. Wycinka – niezależna od samej realizacji inwestycji w parku – może jedynie dotyczyć drzew/krzewów martwych lub wprost zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników.

W ramach tworzenia parku zostanie za to posadzonych co najmniej 65 drzew liściastych, 1200 m2 krzewów liściastych i iglastych, 1000 m2 roślin okrywowych, 3500 m2 łąk kwietnych.

 

Więcej na temat Parku Polskich Wynalazców:
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/4-mln-zl-dla-trzech-parkow-na-ursynowie
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/park-polskich-wynalazcow-pytania-i-odpowiedzi
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/park-polskich-wynalazcow-jak-bedzie-wygladal

 

 

Zobacz galerię (8 zdjęć)