null

Jest pozwolenie na budowę Parku Polskich Wynalazców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z lotu ptaka na wysokości około 50m od powierzchni terenu. Wizualizacja przedstawia całośc opracowania, kamera umieszczona po południowo-wschodniej stronie obiektu, skierowana na północny zachód. Pora dnia popołudniowa, słonecznie. Od lewej, pomiędzy dużą ilością drzew, place zabaw z drewnianymi podestami komunikacyjnymi. Na prawo od placów zabaw ścieżka wiodąca wzdłuż podstawy skarpy. Skarpa obrośnięta łąką kwietną. Na samą górkę prowadzą różne drogi od północnego-zachodu i północnego-wschodu, które łączą się ze ścieżkami ziemnymi na granicy obszaru opracowania. Od południa są dwie możliwości dostania się na szczyt. Szarą mineralną ścieżką przeznaczoną dla wszystkich lub łagodną rampą prowadzącą serpentynami na górę, ułatwia to wjazd na górę osobom niepełnosprawnym. Całość ścieżek wraz z tarasami obrośnięta jest niskimi i średniej wielkości krzewami, trawami oraz bylinami. Posadzono również nowe szpalery drzewm jabłoni, głogu oraz jarzębiny. Wzdłuż górnych partii ścieżek ustawione zostały ławki bez i z oparciami. W oddali widać panoramę miasta.
Autor: UD Ursynów

Ważny krok w kierunku powstania Parku Polskich Wynalazców. Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał w piątek, 27 sierpnia, pozwolenie na budowę parku. Obecny projekt uwzględnia liczne uwagi mieszkańców, zgłoszone w 2021 roku. Kolejnym krokiem jest ogłoszenie przetargu na budowę parku. Szacujemy, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa, a wiosną 2023 roku prace zostaną zakończone. Urząd przedstawia wizualizacje przyszłego parku.

Szacowany koszt całej inwestycji to niespełna 5 mln zł. Milion złotych urząd pozyskał od samorządu województwa, a ponad 2 mln zł z byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Park Polskich Wynalazców to jeden z pięciu parków, które władze m. st. Warszawy i władze Ursynowa chcą zrealizować na terenie dzielnicy. Nie mogę się już doczekać zakończenia wszystkich prac, tak aby mieszkańcy mogli korzystać z nowych parków – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Pozostałe parki to: Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park im. Romana Kozłowskiego (czyli okolice słynnego „wieloryba”), wschodnia część Parku Przy Bażantarni, a także park linearny nad tunelem POW.

Poświęciliśmy dużo czasu i pracy, aby park spełniał oczekiwania przyszłych użytkowników. Osiągnęliśmy kompromis, uwzględniający zarówno potrzeby mieszkańców wypracowane w konsultacjach w latach 2015-2016, jak i uwagi, które pojawiły się jeszcze w tym roku. Park Polskich Wynalazców będzie funkcjonalnym i dostępnym dla wszystkich grup mieszkańców parkiem miejskim przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony przyrody w obszarze zurbanizowanym - mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak.

Głoś mieszkańców - zmiany w koncepcji parku

W wyniku postulatów kierowanych do Urzędu Dzielnicy Ursynów przez mieszkańców w styczniu i na początku lutego 2021 roku oraz dyskusji podczas posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, władze dzielnicy, wspólnie z projektantami podjęli decyzję o wprowadzeniu kolejnych zmian w koncepcji. Uwzględnione zmiany wychodzą naprzeciw większości wniosków mieszkańców i radnych, ale też nie naruszają podstawowych założeń koncepcyjnych Parku Polskich Wynalazców. Wprowadzenie części postulatów uniemożliwiłoby bowiem realizację w parku najważniejszych funkcji, które zostały przez mieszkańców wypracowane w konsultacjach w latach 2015-2016.

Troska o przyrodę

W 2021 roku urząd zlecił Mazowiecko-Świętokrzyskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu wykonanie opinii środowiskowej, badającej wpływ planowanej inwestycji na przyrodę Parku Polskich Wynalazców. Wcześniej, w 2016 roku, ten sam podmiot wykonywał kompleksową inwentaryzację przyrodniczą. Działanie to było podyktowane troską o środowisko naturalne. Realizowana inwestycja nie wymaga
- zgodnie z prawem - przeprowadzenia takiej oceny. Przed jej wydaniem przeprowadzono kontrole terenu w celu wykonania ogólnej charakterystyki aktualnego stanu środowiska przyrodniczego.

„W żaden sposób nie zakłóci funkcji istniejących ekosystemów, wręcz przeciwnie – korzystnie wpłynie na podniesienie walorów krajobrazowo-przyrodniczych miejsca, zwiększy różnorodność biologiczną i jednocześnie zapewni bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie terenu” – czytamy w opinii.

W ramach inwestycji stworzone zostaną dodatkowe siedliska fauny w postaci miejsc lęgowych dla ptaków, budek dla jeży, hoteli dla owadów, a także bazy pokarmowej dla tych zwierząt.

Żadne zdrowe drzewo nie zostanie wycięte

 

W celu budowy infrastruktury parkowej nie zostaną wycięte żadne zdrowe drzewa lub krzewy. Wycinka – niezależna od samej realizacji inwestycji w parku – może jedynie dotyczyć drzew/krzewów martwych lub wprost zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników.

W ramach tworzenia parku zostanie za to posadzonych co najmniej 65 drzew liściastych, 1200 m2 krzewów liściastych i iglastych, 1000 m2 roślin okrywowych, 3500 m2 łąk kwietnych.

 

Więcej na temat Parku Polskich Wynalazców:
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/4-mln-zl-dla-trzech-parkow-na-ursynowie
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/park-polskich-wynalazcow-pytania-i-odpowiedzi
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/park-polskich-wynalazcow-jak-bedzie-wygladal

 

 

Widok z lotu ptaka na wysokości około 50m od powierzchni terenu. Wizualizacja przedstawia całośc opracowania, kamera umieszczona po południowo-wschodniej stronie obiektu, skierowana na północny zachód. Pora dnia popołudniowa, słonecznie. Od lewej, pomiędzy dużą ilością drzew, place zabaw z drewnianymi podestami komunikacyjnymi. Na prawo od placów zabaw ścieżka wiodąca wzdłuż podstawy skarpy. Skarpa obrośnięta łąką kwietną. Na samą górkę prowadzą różne drogi od północnego-zachodu i północnego-wschodu, które łączą się ze ścieżkami ziemnymi na granicy obszaru opracowania. Od południa są dwie możliwości dostania się na szczyt. Szarą mineralną ścieżką przeznaczoną dla wszystkich lub łagodną rampą prowadzącą serpentynami na górę, ułatwia to wjazd na górę osobom niepełnosprawnym. Całość ścieżek wraz z tarasami obrośnięta jest niskimi i średniej wielkości krzewami, trawami oraz bylinami. Posadzono również nowe szpalery drzewm jabłoni, głogu oraz jarzębiny. Wzdłuż górnych partii ścieżek ustawione zostały ławki bez i z oparciami. W oddali widać panoramę miasta.
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Widok z lotu ptaka na wysokości około 40m od powierzchni terenu. Wizualizacja przedstawia całośc opracowania, kamera umieszczona po północno-zachodniej stronie obiektu, skierowana na południowy-wschód. Pora dnia, około południa, słonecznie. Od lewej, istniejąca skarpa z dużą ilością trawy, na szczycie której widać górną część opracowania. Tarasy widokowe wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym. Tarasy wykonane z modrzewiowych desek tarasowych, ścieżki z szarej powierzchni mineralnej otoczonej i nieregularnie poprzecinanej ciemną kostką bazaltową. W bliższym planie znajdują się schody prowadzące od pondóża skarpy na górę po miękko falującej linii. Schody mają balustrady po obu stronach. Po lewej stronie schodów widać „suchy potok”, czyli ułożone kamienie (otoczaki) poprzerastane niską zielenią. Wdłuż tarasów oraz ścieżek nasadzone zostały drzewa, różnobarwne krzewy, bylini oraz trawy. Po prawej stronie pomiędzy dużą ilością drzew znajdują się place zabaw z drewnianymi podestami komunikacyjnymi. W oddali panorama miasta.
Widok z perspektywy człowieka, kamera usytuowana na skraju południowej podstawy wzniesienia skierowana na północny-wschód w stronę wierzchołka. Słoneczny dzień o poranku, błękitne niebo, częściowo przykryte delikatnymi chmurami. Obserwujący stoi w cieniu drzewa. Od lewej. Na pierwszym planie znajduje się podest z desek modrzewiowych z wyciętym romboidalnym otworem, z którego wyrasta wysoka dekoracyjna trawa oraz drzewo – jarzębina. Podest łączy się z głównym elementem obrazu, czyli stopniowanymi tarasami wykonanymi z tego samego drewna. Taras złożony jest z dwóch części. Schodów graniczących z murkiem oporowym od lewej oraz trzech szerokich poziomów o wysokości 30cm każdy na których ustawione są zestawy stolików i siedzisk. Stoliki wraz z siedziskami są w postaci sześcianów również wykonanych z drewna. Taras z od skarpy i prawej strony oddzielony jest drewnianą ścianką oporową stanowiącą równocześnie balustradę. Po lewej stronie od tarasu i jednoczenie na skraju obrazka znajduje się rampa dla osób niepełnosprawnych prowadząca na wierzchołek górki. W głębi za tarasami widać uporządkowaną zieleń z kwiatostanami i ścieżką z szarej nawierzchni mineralnej prowadzącą na szczyt górki. Wzdłuż lewej strony ścieżki ułożone zostały kamienie - otoczaki -poprzerastane ozdobną zielenią. Nad tarasem oraz wzdłuż ścieżki widoczne są bujne krzewy róży ciągnące się do samej góry.
Widok z pespektywy człowieka. Kamera usytuowana na skraju skarpy od południowej strony skierowana na skarpę w stronę zachodu. Słoneczny dzień o poranku, błękitne niebo, częściowo przykryte delikatnymi chmurami. Od lewej, przestrzeń parkowa z dużą ilością wyrośniętych drzew. Między drzewami znajdują się drewniane urządzenia placów zabaw na których bawią się dzieci. Urządzenia połączone są uniesionymi na 10cm w celu ochrony korzeni deskowanymi przejściami tworzące sieć i łączące place zabaw z otaczającą wzdłuż skarpy szarą ścieżką. Ścieżka wychodzi z pierwszego planu i prowadzi lewym łukiem wzdłuż skarpy. Jest mineralna w kolorze szarym z obrzeżami i nieregularnymi przecięciami z gładkiej, ciemnej koski bazaltowej. Na górę skarpy (ok 6m wysokości) prowadzą schody z drewnianymi poręczami. Z góry skarpy wystaje drewniany taras wychodzący nad skarpę z którego prowadzi zamknięta rurowa zjeżdżalnia. Na prawo od zjeżdżalni, również na skarpie, znajduje się drewniany zestaw wspinaczkowy. U podnóża ustawione są trzy ławki z oparciami i koszem na śmieci. Na prawo od nich, w trawie, ustawiony został stół piknikowy. Przed nim stojaki na rowery. Cała skarpa obrośnięta jest łąką kwietną oraz istniejącymi drzewami.
Widok z perspektywy człowieka na plac zabaw. Zacieniona drzewami przestrzeń z przebijającymi się promieniami słońca. Pierwszy plan po prawej, stanowi huśtawka dla małych i większych dzieci. Plac otoczony jest niskimi pieńkami różnej wysokości od ok 5 do 15cm. Odgradzają one soczystą trawę od przestrzeni zabaw wyłożonej skrawkami specjalnie zmiękczonego drewna. Na lewo od huśtawki, między przestrzeniami zabawy prowadzą uniesione drewniane tarasy, przy których znajdują się ławki z położonych pni drzew. Urządzenia do zabawy to m in. Zestawy wspinaczkowe, huśtawki, tunele, zjeżdżalnie. Wszystko wykonane z surowego drewna oraz lin. W oddali między drzewami widać skarpę i prowadzące na nią schody.
Widok spod skarpy na duży plac zabaw. Perspektywa osoby siedzącej na drewnianej ławce z metalowymi oparciami. Słoneczny dzień, dużo trawy i drzew w przestrzeni parkowej. Na pierwszym planie jest szara ścieżka z powierzchni mineralnej z brzegami i przecięciami z ciemnej kostki bazaltowej. Po drugiej stronie ścieżki znajduje się duży portal wejściowy na plac zabaw. Konstrukcja wykonana z drewnianych surowych belek wypełniona pniakami ułożonymi jeden na drugim z widocznymi okrągłymi sztorcami. Kształt zewnętrzny przypomina ścianę szczytową drewnianej chaty, natomiast samo wejście wrysowane zostało dwoma łukami łączącymi się tuż przed szczytem. Z bramą między drzewami, duży zestaw wspinaczkowy dla dzieci z belek drewnianych i lin w kolorze naturalnym. Podłoże ze zmiękczonego drewna. Plac otoczony jest niskimi pieńkami różnej wysokości od ok 5 do 15cm. Całość otoczona soczystą trawą i dużą ilością wyrośniętych drzew.
Widok ze szczytu w kierunku północno-zachodnim. Słoneczny dzień z popołudniowym światłem. Niebo w delikatnych chmurach. Kamera umieszczona na trawniku między drzewami. Lewa cześć obrazka przedstawia kwitnące głogi wyrastające z soczystej trawy. Na trawniku znajdują się też wyodrębnione place o powierzchni około 5-6m2 zbudowane na siatce betonowych monochromatycznych sześciokątów o wymiarach ok 40cm. Z tego samego materiału z podstawy wyrastają siedziska, wykończone drewnianym siedziskiem z drewna akacjowego. W dalszej części wzdłuż trawnika, widać ścieżkę o szarej powierzchni mineralnej a za nią znajduje się pory drewniany taras widokowy. Nadwieszony nad skarpą z której wyrastają wysokie trawy i krzewy. Taras zabezpieczony został drewnianą balustradą z równomiernie rozwieszonymi linami. Znajduje się na nim stół piknikowy oraz przymocowane na stałe obrotowe leżaki. W dalszej części widok na miasto.
Widok ze szczytu w kierunku północno-wschodnim. Ciepły wieczór, rozgwieżdżone niebo. Kamera umieszczona powyżej linii wzroku stojącej osoby. Środkowym elementem jest plac otoczony zielenią oraz niskimi delikatnie podświetlonymi drzewami. Od prawej do 2/3 obrazka wzdłuż szarej ścieżki o powierzchni mineralnej wyrastają podświetlone jabłonie między którymi ustawione zostały totemy upamiętniające znanych polskich wynazazców. Posadzka placu podzielona została na kilka elemntów. Od prawej ścieżka, po środku nieregularny pas z desek drewnianych oraz od lewej przestrzeń z powierzchni mineralnej, na której w łuku zostały ustawione, wykończone drewnem, betonowe, trójkątne siedziska o zróznicowanej wysokości. Na całości placu, wmontowana w posadzkę, czarna stalowa taśma w kształcie spirografu. Na skraju obrazu po lewej stronie posadzone zostały jabłonie, wyrastające z bujnych bylin, krzewów I traw dekoracyjnych.