null

Karta Dużej Rodziny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Ursynów uczestniczy w realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Karta Dużej Rodziny”. Uczestnictwo w programie uprawnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje publiczne i firmy prywatne na obszarze całego kraju. Wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu ,,Karta Dużej Rodziny” jest systematycznie aktualizowany i znajduje się na stronie. Od roku 2018 dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych dostępne są dwie formy karty KDR: tradycyjna (karta plastikowa) i elektroniczna (dostęp do aplikacji mKDR). Więcej informacji na temat elektronicznych Kart Dużej Rodziny znajdą Państwo tutaj. Szczegółowe informacje na temat procedury wydawania Karty Dużej Rodziny w Urzędzie m.st. Warszawy w tym podstaw prawnych, wymaganych dokumentów, miejsc, w których można złożyć stosowny wniosek itp., znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy. Osoby zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursynów mogą składać wniosek o przyznanie Karty wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny i/lub o przyznanie dodatkowej formy kart KDR (dostęp do aplikacji mKDR) można składać również poprzez portal emp@tia. Uprzejmie informujemy, że dla dotychczasowych użytkowników kart tradycyjnych KDR, zamówienie dostępu do aplikacji mKDR możliwe jest poprzez złożenie wniosku o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy lub w urzędzie gminy (dotyczy gmin poza obszarem m.st. Warszawy), w którym występowali oni pierwotnie z wnioskiem o wydanie kart plastikowych.